Zakon o nestalim bebama posle izbora

Nacrt zakona o nestalim bebama, zbog kojeg je Komitet ministara Saveta Evrope izrazio zabrinutost jer još nije usvojen, objavljen je na sajtu Ministarstva pravde, dok će njegovo usvajanje morati da sačeka izbore i konstituisanje novog saziva Narodne skupštine.

Poslednja javna rasprava o Nacrtu zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji, održana je pre mesec dana, a na sajtu je tekst nacrta objavljen posle ekspertize dobijene od Saveta Evrope.

Članovi Radne grupe koji su radili na Nacrtu zakona sastali su se 10. februara sa grupom roditelja dece za koju postoji sumnja da su nestala u porodilištima u Srbiji i s njima razgovarali o izmenama i dopunama Nacrta zakona koje su izvršene nakon dobijenog stručnog mišljenja Saveta Evrope.

Oni su podsetili roditelje da su razmotrena sva pristigla mišljenja i istakli da su se neka od njih našla u novom tekstu nacrta.

Naglasili su i da taj nacrt daje veća ovlašćenja sudu u prikupljanju činjenica, kao i da zaoštrava odgovornost svedoka pri svedočenju.

Predstavnici roditelja na tom sastanku iskazali su sumnju u primenu pomenutog zakona u praksi, smatrajući da se problem nestalih beba može rešiti samo ukoliko postoji kvalitetan istražni postupak, na šta su članovi Radne grupe izrazili uverenje da će novi zakon pružiti najšire mogućnosti da se utvrde činjenice o položaju dece za koju roditelji tvrde da su nestala.

Oni su podsetili da će prema Nacrtu zakona, biti formirana i specijalizovana jedinica pri Ministarstvu unutrašnjih poslova radi sprovođenja određenih istražnih radnji u postupku, a na osnovu zahteva suda.

Komitet ministara Saveta Evrope, prilikom kontrole sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Zorica Jovanović protiv Srbije", konstatovao je da su vlasti u Srbiji pripremile novi nacrt zakona o nestalim bebama, ali je izrazio zabrinutost što on još nije usvojen jer je rok koji je postavio istekao pre više od godinu dana.

broj komentara 0 pošalji komentar