Čitaj mi!

Podrška izmeni definicije porodice u Krivičnom zakoniku

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podržala je inicijativu da se ujednači definicija porodice u Krivičnom zakonu. Ističe da je zabrinjavajuće to što je od Nove godine do danas ubijeno pet žena, koje su stradale od ruku svojih partnera.

Nevena Petrišić je Tanjugu rekla da u većini slučajeva nasilja prijave nisu shvaćene ozbiljno.

''Da nešto ozbiljno ne funkcioniše u sistemu zaštite od nasilja u porodici i da nadležne institucije ne deluju efikasno, potvrđuje činjenica da su u većini ovih slučajeva nasilje i pretnje ubistvom bili prijavljeni, ali očigledno nisu shvaćene ozbiljno, jer da jesu još uvek bi bile žive'', rekla je Petrušić.

Kako kaže, u tom kontekstu treba razumeti inicijativu da se ujednači definicija porodice iz Krivičnog zakonika sa onom koja je sadržana u porodičnom zakonu.

Navodeći da institucija Poverenika snažno podržava taj predlog, ideju, Petrušić je ukazala da to nije nova ideja jer su i ranije stručnjaci ukazivali da treba obezbediti i krivično pravno zaštitu onim članovima porodice koji su okončali veze, koji su razvedeni.

''Može se govoriti o tome da jedan vid krivično pravne zaštite ne uživaju osobe koje su okončale veze, razvedene, koje se nalaze ili su se nalazile u emotivnoj, seksualnoj vezi. One uživaju zaštitu po porodičnom zakonu, a ne uživaju krivično pravnu zaštitu'', rekla je Petrušić dodajući da se u tom smislu na izvestan način može govoriti o nejednakom tretmanu.

Poverenica je ocenila i da je sada možda pravi trenutak da se udružimo i tražimo da se izmene unesu.

Kako kaže, moramo znati da je nasilje u porodici nasilje koje najčešće trpe žene, deca, starije osobe, da je to vid rodno zasnovanog nasilja, kao i da je nasilje nad ženama jedan od najsramnijih vidova diskriminacije.

U Ministarstvu pravde rečeno je Tanjugu da prepoznaju sve probleme nasilja nad ženama i u porodici, kao i probleme rodne neravnopravnosti.

Izražavajući zabrinutost zbog porasta tog problema u Srbiji, iz ministarstva navode da su spremni da uspostave sve mahinizme koji će dovesti do popravljanja postojećeg stanja.

''Vlada Srbije je osnovala Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnosti koje će se posvetiti efikasnom sprovođenju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Očekujemo da to telo redovno održava sastanke i da hitno izradi Akcioni plan dejstva svih držanih organa u vezi rešavanja ovog društvenog problema'', ističu u ministarstvu.

Kako kažu, posvećeno će odgovoriti na svaku meru propisanu Akcionim planom, koji Koordinaciono telo bude izradilo, a u roku koji tim planom bude određen.

Sa druge strane, Ministarstvo će raditi na sprovođenju mera iz Akcionog plana za pregovore Poglavlja 23, koje su usmerene ka rešavanju problema nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.

"Predsednica Koordinacionog tela vlade nosi veliku odgovornost za smanjenje nasilja nad ženama i uspostavljanje rodne ravnopravnosti, a Ministarstvo pravde će joj u tome biti posvećen partner'', ističu iz tog ministarstva.

Potpredsednica vlade i predsednica tog vladinog koordinacionog tela Zorana Mihajlović izjavila je juče da bi zbog porasta porodičnog nasilja trebalo izmeniti definiciju porodice u Krivičnom zakon kako bi se zaštitile sve žene, a nasilnici završili na sudu.

''Žene treba da prijavljuju nasilje, pozvali smo ih, ali to nije dovoljno, moraju da se usklade definicije porodice iz porodičnog i krivičnog zakonika", poručila je Mihajlović dodajući da je cilj da budu zaštićene, kako venčane tako i nevenčane žene, kao i devojke.

I Autonomni ženski centar zatražio je izmenu definicije porodice u Krivičnom zakoniku i njeno usaglašavanje sa definicijom koja je u Porodičnom zakonu kako bi zakon štitio sve žene žrtve nasilja u porodici.

broj komentara 0 pošalji komentar