Почела изградња Центра изврсности у Крагујевцу

Почела изградња Центра изврсности Универзитета у Крагујевцу, у оквиру којег ће радити Центар за истраживање на матичним ћелијама и Банка за матичне ћелије, потврдио је за РТС проф др Небојша Арсенијевић, ректор Универзитета у Крагујевцу.

Уговор о изградњи и опремању Центра изврсности Универзитета потписан је у Крагујевцу 2013. године, између Републике Србије (Министарства просвете и науке), Града Крагујевца, Универзитета у Крагујевцу и ЈУП "Истраживање и развој" д.о.о. Средства су обезбеђена кредитом Европске инвестиционе банке.

Објекат површине до 11.500 м² и биће изграђен у непосредној близини зграде Ректората Универзитета у Крагујевцу. У изградњу и опремање Центра изврсности биће уложено 14
милиона евра. Град Крагујевац учествоваће у финансирању са 40 милиона динара а Универзитет са 25,5 милиона динара.

Универзитет у Крагујевцу, као носилац научноистраживачког рада, поред тога што се определио за изградњу станова за младе истраживаче, јачање научноистраживачког рада види и у изградњи Центра изврсности, у оквиру којег ће бити опремљени и Центар за истраживање на матичним ћелијама и Банка за матичне ћелије. Њихова изградња ће бити основ и услов развоја мултидисциплинарних научних истраживања, која подразумевају учешће научних истраживача не само из области медицине и биомедицине већ и из области биологије, хемије,
техничких и инжењерских наука, биомедицинског инжењеринга, као и других научних области које ће као пратеће бити укључене у научна истраживања у том Центру.

Изградњом и опремањем Центра за истраживање на матичним ћелијама и Банке за матичне ћелије Република Србија ће по први пут створити услове чувања, коришћења и истраживања матичних ћелија својих грађана, на својој територији, у установи чији је оснивач.

Значај изградње и опремања овог Центра омогућиће мултидисциплинарност научноистраживачког рада, повезивање различитих дисциплина, међусобно повезивање истраживача из различитих области, научних и других установа чијем би развоју Центри обезбеђивали логистичку помоћ и подршку. Тиме ће Центри обезбедити положај и
окосницу развоја привредних делатности у овој области и, практично, имати улогу научно-технолошког парка, као базе развоја не само Централне Србије већ и региона.

Универзитет у Крагујевцу определио се за реализацију пројеката Центара изврсности, као основног пројекта који би обухватио и делатност научно-технолошког парка.

број коментара 0 Пошаљи коментар