Галеника планира принудни откуп - цена по акцији 28,14 евра

Галеника ад се припрема за принудни откуп више од 137.000 акција, а за сваку од њих биће плаћено по 28,14 евра, наводи се у предлогу Одлуке о принудном откупу акција.

Ова одлука је на дневном реду редовне седнице скупштине акционара Галенике која је заказана за 30. јул.

Принудни откуп би се спровео за 137.137 обичних акција Галенике уз исплату од 3.308 динара по акцији, што се наводи као процењена фер вредност.

Већински власник Галенике је АЕЛИСУС С.А.Р.Л. чије је седиште у Луксембургу.

Они поседују 94,97 процената акција, што је више од 2,59 милиона акција Галенике.

На дневном реду скупштине акционара Галенике су и финансијски и извештаји о пословању за 2019. годину, доношење одлуке о расподели добити, као и измене и допуне статута.