Čitaj mi!

Studije i ogledi

Viktor Segalen: Ogled o egzotizmu – estetika različitosti

Prema Viktoru Segalenu, egzotizam je suptilna umetnost pristupa Drugom i Različitom, što je početkom prošlog veka, u vreme kolonijalnog univerzalizma, zvučalo gotovo jeretički. Ogled o egzotizmu – satkan od fragmenata i skica koje su posthumno objavljene tek 1955. godine u časopisu Mercure de France – do danas je zadržao svu svoju „snagu i drskost”.

„Segalenova ezoterična Različitost [...] postaje osnova estetike egzotizma koji u tekst uvodi igru različitih jezika, dijalekata, idiolekata, koja daleko prevazilazi kolonijalne klišee i uobličava se u nedovršenom nizu fragmenata, beležaka i rasprava kao osećaj za prepoznavanje različitosti, kao sposobnost za čuđenje, za divljenje i za razumevanje razlika, otvarajući se za mnoštvenost ljudskih kultura. Opažanje različitosti je, kaže Segalen, ’spoznaja da postoji neko ko nisam ja’; moć egzotizma naprosto je moć da se pojmi drugi. Izraz koji Segalen upotrebljava na francuskom, concevoir autre, dvosmislen je: može biti reč o poimanju stvarnosti postojanja drugog, ali se ovaj izraz može protumačiti i kao drugi način poimanja stvari. I upravo to concevoir autre Segalen razvija u svom Ogledu o egzotizmu, kojem se stalno vraćao, i do smrti ga nije završio. Tokom četrnaest godina, isprobavao je različite pristupe razmišljanju o egzotizmu, koji polako postaje estetika traganja za različitošću, čuvanja svesti o razlikama i osećaja za različito, estetika zahvaljujući kojoj čovek postaje svesniji razlika među ljudima, i osetljiviji za njih...”

(izvod iz uvodnog teksta Aleksandre Mančić)

Prevod s francuskog: Aleksandra Mančić 
Tekst čita: Dušica Mijatović
Urednik: Predrag Šarčević