Teatrološka istraživanja – Radomir Putnik: Stvaralaštvo Miodraga Đukića

U ciklusu „Teatrološka istraživanja “ koji je na programu od četvrtka, 9. septembra, do subote, 11. septembra, emitovaćemo tekst Radomira Putnika „Stvaralaštvo Miodraga Đukića “.

Radomir Putnik u tekstu Stvaralaštvo Miodraga Đukića istražuje dramske tekstove ovog nedavno preminulog pozorišnog pisca. Putnik zapaža da je od dvadesetak drama koje je Đukić napisao za radio i pozorište, tek jedan mali deo dospeo na scenu, a razloge tome uglavnom treba tražiti u vanpozorišnim i vanumetničkim okolnostima.

Budući da se bave neprijatnim sadražajima ljudskog života, Đukićeve drame nisu ni lagodne ni lake za tumačenje. Kritičko-ironijski pristup stvarnosti ogleda se u grotesknom preuveličavanju i preobražavanju likova i situacija, koje je Đukić koristio kao osnovno sredstvo svog umetničkog izraza, potkrepljujući to bogatim nasleđem srpskog jezika, kao i nelogizmima i savremenim načinom mišljenja i govora.

Ipak, Putnik takođe konstatuje da je Đukićev metod izlaganja i svojevrsni realizam «u koji uvodi stilizaciju već prema potrebi razvoja dramske radnje i neizbežnih promena. Pa i kad se bavi mitološkim sadržajima ili temama, i kada izjednačava stvarnost sa prividom, Đukić se oslanja na pouzdani realistički iskaz».

Drame Miodraga Đukića na koje će se Radomir Putnik osvrnuti u ovom tekstu su: Potraživanja u motelu, Aleksandar, Kiseonik, Krtičnjak, Baštinik, Ugovor, Svetionik, Labudovo jezero, Čudan stric, Faraon i lav, Striptiz kod Džakarte, Somnabuli, Vila metamorfoza, Majstori i Kočijaš.

Urednica emisije: Tanja Mijović.

broj komentara 0 pošalji komentar