Radio Beograd 3: Programska šema - sreda, 23. sep 2020

20:00
Najava programa
21:30
Savremena srpska muzika – Dela Katarine Miljković
22:25
Antologija Trećeg programa – Miran Božovič: O materijalnom bogu
22:45
00:05
Putevi proze – Kornelija Travniček: Aurum metallicum, ili kakvo sam ja dete