Опoрављене птице поново у природи

У сарадњи са Зоолошким вртом града Београда, Завод за заштиту природе Србије je током јула месеца реализовао у три наврата враћање 43 јединки привремено збринутих птица у природу.

У природу је након успешног оправка пуштено 16 младих или повређених птица ветрушке (Falco tinnunculus), 20 јединки утине (Asio otus), 5 јединки ћука (Otus scops) и 2 јединке мишара (Buteo buteo), које су у зоо врт донели грађани, представници Завода и републичке инспекције за заштиту природе Министарства заштите животне средине.

У зоо врту је јединкама обезбеђен привремени смештај и опоравак до момента каду су стручна лица зоолошког врта и Завода утврдили да су птице, у погледу кондиционог и здравственог стања, спремне за самосталан живот и пуштање у природу. Све јединке су бележене металним прстеновима за маркирање животиња, а током транспорта до места пуштања водило се рачуна да се очува њихово здравље и спречи било какво повређивање.

Један број јединки је пуштен у близини канала Галовица, на територији општине Сурчин а ддруги у заштићено подручје Споменик природе „Шума Кошутњак".

У наредном периоду је у сарадњи са зоолошким вртом такође предвиђено пуштање осталих привремено збринутих јединки птица које су се успешно рехабилитоване и спремне су за повратак у природу.