Srpska muzika kroz vekove: Muzika paganskih Srba, 1-10

Jugozapadni Balkan - prostor koji od VII veka naseljavaju Sloveni, bio je mesto na kome su se susretale, prelamale i prožimale muzičke tradicije Vizantije i papskog Rima, istoka i zapada, i egzotičnih civilizacija.

Ipak, sve do početka XIX veka ne može se sagledati kontinuitet srpske muzike, a tek u poslednjih sto godina nastao je ambijent u kome koegzistiraju globalni umetnički trendovi i otvaraju se nove perspektive. Iz tog dugog istorijskog razdoblja koje obuhvata trinaest vekova, uprkos promenljivim uslovima pod kojima su nastajali srpska pismenost, umetnost i muzika, ostali su tragovi koji ukazuju na mogućnost praćenja različitih pojava koje predstavljaju kontekst naše muzičke kulture.
U seriji Srpska muzika kroz vekove, Obrazovno-naučnog programa, gledaoci mogu sagledati istoriju srpske muzike kao niz kulturnih pojava pod različitim okolnostima, još od vremena paganstva, prodora hrišćanstva, feudalnog doba, vizantijskih uticaja, turskog ropstva, muzike u Miloševoj kneževini, pansloveskog romantizma, pa sve do prvih decenija XX veka kad konačno srpska muzika postaje deo globalnog mainstream-a.
 
Serija je rađena u savremenom TV maniru, koji čini fuzija edukativnog, filmskog i istoriografskog žanra. Recentnog je TV senzibiliteta i teži da privuče pažnju gledaoca svih kategorija.

Urednik i scenarista je Branislav Jarić. Narator dr Aleksandra Paladin, saradnik na scenariju Marina Marković.

Repriza, 28. maj u 03:00 i 11:00

broj komentara 0 pošalji komentar