Svedoci vekova: Slikar Pavle Đurković u Lugošu

Istočno od Temišvara, podno obronaka Karpata, na velikom zaokretu reke Tamiš, svio se lepi grad Lugoš. O njegovoj prošlosti govore crkve, naročito monumentalno zdanje rumunskog Hrama Uspenja Bogorodice. Zidanje ovog lepog i monumentalnog crkvenog zdanja dogodilo se na mestu starog Manastira Svetog Nikole, od koga je sačuvana samo zvonička kula.

Aradski ikonopisac Stefan Tenecki bio je izgleda autor prvog ikonostasa crkve u Lugošu. Zamenilo ga je slikarsko delo jednog od vodećih majstora druge epohe Pavela Đurkovića, koji je na ikoni Svetog Jovana Zlatoustog zapisao da je posao završio avgusta 1821. godine. Obnavljanje hrama u XIX veku u znatnoj meri je uticalo na izvorni izgled Đurkovićevih ikona, ali je dopinelo svečanosti celokupnog unutrašnjeg prostora.

repriza, 9. april u 00:30 i 08:30

broj komentara 0 pošalji komentar