Medijska mreža srpske dijaspore: SPONA

U novoj epizodi serijala SPONA iz Beča, urednica Vera Marjanović sa saradnicima bavi se integracijom i položajem Roma.

Problemi ove etničke grupe su veoma kompleksni, a poverenje u institucije nije izgrađeno u potrebnoj meri.  O tome svedoči nedovoljna spremnost roditelja da decu upisuju u vrtiće, što za posledicu ima teškoće u savladavanju nemačkog jezika i gradiva kod polaska u školu. Zbog toga su česti slučajevi prekidanja osnovnog školovanja i ostanka na društvenim marginama. Iz razgovora sa Jasminom Pavlović, predsednicom udruženja „Vida Pavlović“ i sa Usnijom Buligović, menadžerkom projekta THARA, zaključuje se da pozitivni pomaci u obrazovanju dece i omladine kreću od osnaživanja žena unutar romske zajednice i u širem društvu. Doškolovavanje i pristup tržištu rada od izuzetnog je značaja, što su teme kojima se bave političke i nevladine strukture, a do 2020. godine snažno će se razvijati romska strategija, uz produbljivanje mnogih aspekata integracije.

Urednik serijala Medijska mreža srpske dijaspore mr Mirjana Raičević Tasić
 

broj komentara 0 pošalji komentar