Evropa i Srbi: Vladimir Kostić

Akademik Vladimir Kostić je redovni profesor neurologije i direktor Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije, te načelnik Odeljenja za neurodegenerativne bolesti. Usavršavao se u Midlseks bolnici u Londonu, a kao stipendista Fulbrajtovog programa u zvanju viziting-profesora 15 meseci i u Institutu za neurologiju Kolumbija Univerziteta u Njujorku.

Autor je i koautor velikog broja radova. Prema ISI citiran je preko 3000 puta. Više od 150 naučnih radova akademika Kostića je u celini publikovano u međunarodnim časopisima koji se citiraju u Current Contents.

Predavao je, po pozivu, širom sveta, na univerzitetima od Atine, Ljubljane, Jerusalima, preko Njujorka, Insbruka, Montreala, Limasola, Budimpešte, Bukurešta, Trsta, Salcburga, Menorka, Libeka, Graca, do Vašingtona, Novosibirska, Moskve, Madrida, Pariza, Sank Peterburga, Kjota, Čikaga, Berlina, Zagreba, Barselone...

Član je brojnih domaćih i međunarodnih stručno-naučnih društava.

Bio je ili je trenutno član uređivačkih odbora najznačajnijih stručnih časopisa u svetu, a učestvuje kao recenzent radova u velikom broju međunarodnih časopisa. Mentor je 18 odbranjenih doktorskih disertacija.

Gostujući u seriji Evropa i Srbi akademik Kostić objašnjava ključne biohemijske i endokrine promene koje nastaju kada dođe do ishemije moždanog tkiva; govori o ulozi nasleđa za ispoljavanje pojedinih neuroloških oboljenja;poredi učestalost i ispoljavanje neuroloških oboljenja u Srbiji, sa drugim zemljama Evrope; definišite neurodegenerativna oboljenja i ukazuje na ona koja su najčešća u našoj zemlji; objašnjava nastanak i mesto beogradske neurološke škole u evropskoj i svetskoj neurologiji...

Urednik, scenarista i voditelj Vojislav Laletin, režija Jelisaveta Janić.

broj komentara 0 pošalji komentar