Novi srpski umovi, 8. epizoda

Napredak nauke i medicine omogućio je da do tančina upoznamo strukturu ljudskog tela, sve organe i sisteme, ali stručnjaci još uvek nisu u stanju da premoste i vrate u funkciju prekinute nervne pute centralnog i perifernog nervnog sistema koji omogućavaju kretanje i voljno aktiviranje mišića glave i ekstremiteta.

Moždani udar i povreda kičmene moždine najčešći su uzroci paralize - funkcionalne onesposobljenosti voljnog pokreatanja delova tela čime se direktno narušava kvaliteta života.

U Srbiji preko 20 000 ljudi godišnje doživi moždani udar, od toga gotovo četvrtinu čine mladi.

U Evropskoj uniji taj broj je oko 700.000 godišnje, što ukupno iznosi oko 3.5 miliona ljudi.

Dok se broj povreda kičmene moždine u Evropskoj uniji procenjuje na 11 000 godišnje.

Naučnici različitih profila a posebno elektro i mašinski inženjeri godinama traže načine da veštačkom stimulacijom umanje posledice cerebralne paralize.

Ideja da se pomoću električnih impulsa umanje posledici paralize nije nova ali se neprestano traga za efikasnijim i jeftinijim rešenjima kako bi što veći broj ljudi bio u mogućnosti da koristi rezultate savremene nauke.

Upravo o tome, o električnom stimulatoru koji pomaže paralizovanim ljudima da vežbaju, voze bickl, hodaju, svedoči nova epizoda serijala "Novi srpski umovi" u kojoj ćete upoznati mlade naučnike koji su svoja istraživanja pretočili u konkretne proizvode.

 

broj komentara 0 pošalji komentar