Edu global

Na Skupštini UN za zaštitu životne sredine održanoj u Keniji je usvojena deklaracija koja ujedinjuje zemlje učesnice u borbi za smanjenje zagađenja planete. U okviru Zelenog klimatskog fonda za Srbiju je opredeljeno inicijalnih 300000 američkih dolara za aktivnosti na smanjenju emisije štetnih gasova i povećanju otpornosti na promenjene klimatske uslove.

Ne postoje precizni podaci o količini hrane koja završi kao otpad na deponijama ali je evidentno da je problem ozbiljan posebno imajući u vidu broj ljudi koji gladuju. Tema našeg priloga je smanjenje količine hrane koja se baca u hotelima u Srbiji i uvođenje održivih rešenja u sektor ugostitejstva.

Srbija je kandidovala osam bukovih rezervata za poslednje proširenje Unesco liste drevnih i netaknutih bukovih šuma Evrope.

Projekat "Akademija za prirodu" uključuje nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola u aktivnu i kreativnu zaštitu prirode. Bili smo sa njima na Avali.

Brojne naučne studije su proučavale blagotvorni uticaj muzike na živa bića. Ovoga puta tražimo odgovor na jedno neobično pitanje: da li muzika pozitivno utiče i na ukus sira?

Urednik serijala: Jelena Radović Jovanović

broj komentara 0 pošalji komentar