Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

U sobi pored Tita - In memoriam prof. dr Predrag Lalević

Umro je u svojoj 92 godini. Profesor dr Predrag Lalević verovatno najodlikovaniji lekar kod nas - ukupno tridesetak domaćih i inostranih odlikovanja. Uvek je bio uz Tita na svim putovanjima, dobijao je odlikovanja rame uz rame sa Maršalom. Bio je član lekarske ekipe Josipa Broza Tita na svim putovanjima u inostranstvo, a bio je i u ekipi koja je Tita lečila u toku poslednja četiri meseca života.

Vrsni anesteziolog, majstor svog zanata, učio je anesteziju od najboljih vojnih lekara koje su školovali britanski stručnjaci i usavršavao se u Danskoj. Nakon toga, dobio je specijalizaciju na Mejo klinici u Americi i postao jedan je od osnivača Sekcije za anesteziologiju i reanimaciju Srpskog lekarskog društva, a u više navrata i njen predsednik.

Prof. Lalević je radio i kao konsultant na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde obučavao lekare, medicinske sestre i medicinske tehničare u lečenju nastalog akutnog srčanog zastoja. Mnogo je intervjua dao kada je Tito umro. Da li je baš sve rekao dok je bio stalno uz uzglavlje Maršala Tita, a tokom godina uvek u sobi do Maršalove na dugim putovanjima.

broj komentara 0 pošalji komentar