Nauka 50: Nauka

Šta nauka u suštini predstavlja? Ima li nauka ikakvih ograničenja? Koga danas nazivamo naučnikom? Da li su poreklo svesti i poreklo kosmosa i dalje dve najveće naučne nepoznanice? Nije li iskonsko polazište svake nauke i filozofije zdrav razum? "Nauka ne pokušava da otvori vrata neograničenoj mudrosti i sveznanju, već da postavi granicu greške", smatra akademik Zoran Kovačević.

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja. U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković razgovara sa akademikom Zoranom Kovačevićem.

Akademik Zoran Kovačević je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija izabran je za asistenta u Zavodu za biohemiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu je i doktorirao. Bio je rukovodilac Zavoda za biohemiju Kliničkog centra u Novom Sadu i šef katedre za biohemiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Potpredsednik Ogranka SANU u Novom Sadu bio je od 1998, a predsednik od 2002. godine.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar