Nauka 50: Broj

Koji su drevni narodi brojanju pridavali najveću važnost? Od čega se sastoji svet brojeva? Postoji li savršen broj? Odakle potiču cifre koje danas koristimo?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja.

U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković o misteriji brojeva, razgovara sa prof. dr Radetom Živaljevićem, naučnim savetnikom na Matematičkom institutu SANU. Doktorirao je na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Univerzitetu Viskonsin u Medisonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Uvršćen je u reprezentativni spisak od četrdeset matematičara predstavljenih u internet prezentaciji poznatog Mitagg Lefler instituta u Stokholmu.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar