Trezor: 150 godina od rođenja književnika Maksima Gorkog

Malograđani, prvi deo

Maksim Gorki (Aleksej Maksimovič Pješkov), ruski književnik (Nižnji Novgorod, 28. mart 1868 - Gorki, 18. jun 1936), jedan je od osnivača sovjetske književnosti i utemeljivača socijalističkog realizma. Napisao je autobiografsku trilogiju Detnjstvo, Među ljudima, Molji univerziteti, pesme u prozi, pripovetke, romane, drame. Skore sve drame Gorkog izvođene su u beogradskim pozorištima. Odabrali smo TV adaptaciju Malograđani, čiji snimak zbog dužine prikazujemo u dva dela. U drami Malograđani pisac slika stanje bezvolj­no­sti koje vla­da u ruskom duhu. Naraštaj mladih guši se u zatvo­renom krugu, u su­kobu između čežnje za slobodom i ne­po­be­dive uskogrudosti ro­di­telja. Malo­gra­đan­ske poglede na svet autor komentariše re­či­ma pi­janca Tetereva koji zaklju­ču­je: "Jednog će dana i ta bun­tov­na de­ca biti građani kao i nji­ho­vi roditelji."

- Uloge: Ljiljana Krstić, Azra Čengić, Ljiljana Dragutinović, Tatjana Bošković, Danica Ristovski, Draga Ćirić, Ljiljana Gazdić, Ivan Jagodić, Predrag Laković, Lazar Ristovski, Milan Erak, Dragan Maksimović, Stojan Dečermić, Ferid Karajica, Ivan Šebalj
- Pisac Maksim Gorki, prevod Milan Đoković, TV adaptacija Paolo Mađeli, Vencislav Radovanović; scenograf Geroslav Zarić, kostimograf Marija Kovačević, kompozitor Zoran Simljanović, vođa ekipe ENG Veselin Zrnić, direktor  fotografije Vojislav Lukić, asistenti snimatelja  Marko Stojanović, Darko Bogdanović; rasvetljivači Danilo Mitić, Stojanče Ivanov, Dragan Lončar; snimatelj zvuka Vojislav Luković, mikromani Nebojša Mijović, Radoš Milosavljević; producent Milorad Bajić, organizatori Dragoljub Đorđević, Goran Milenković; maska Ratko Ristić, Vidosava Jakšiš-Biro, Zorica Preradović, Slavica Šajkić,  rekviziter Milan Radanović, montažer Radomir Todorović, sekretar realizator Ljubinka Kuruzović, pomoćnici režije Lepojka Jovanović, Milan Hadžić, reditelj Paolo Mađeli, urednik Radomir Putnik
- Premijerno emitovano 20.06.1983. u ciklusu Svetski klasici, Redakcija igranog programa

broj komentara 0 pošalji komentar