Nauka u pokretu: Primenjeno znanje

Životni vek na planeti se iz godine u godinu produžava - svedoče statistički podaci. Najduže žive ljudi u ekonomski najrazvijenijim zemljama. Jedan od razloga je dostupnost kvalitetne medicinske usluge koja se temelji na savremenim naučno-tehnološkim dostignućima.

Međutim, sve je teže odgovoriti na pitanje na koji način efikasno školovati buduće zdravstvene radnike kada medicinske nauke napreduju vrtoglavom brzinom.

Dizajniranje kvalitetnih obrazovnih programa koji odgovaraju savremenim potrebama zdravstva nije ni malo lak zadatak. S jedne strane potrebno je odrediti pravu meru između usvajanja neophodnih teorijskih znanja i praktičnih veština u radu sa pacijentima, a sa druge strane sve su veći zahtevi za interprofesionalni rad, zajednički rad zdravstvenih profesionalca različitih struka čije principe studenti treba da savladaju još na fakultetu.

Jedan od odgovora na aktuelne izazove unapređenja visokog obrazovanja u oblastima medicinskih nauka koje obuhvataju studije medicine, farmacije, stomatologije i sestrinstva uobličen je u projektu "Unapređenje obrazovanja zdravstvenih profesionalaca zasnovanog na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju u Srbiji" - koji finansira Evropska komisija kroz program Erazmus plus, a čiji je nosilac Univerzitet u Beogradu.

Emisija "Primenjeno znanje" u okviru serijala "Nauka u pokretu" prati primere dobre prakse na Triniti Koledžu u Dablinu, Fakultetu zdravstvenih nauka na Univerziteta u Pečuju, Medicinskom Univerzitetu u Sofiji i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, i pravi komparativnu analizu sa univerzitetima u Srbiji.

Urednik: Jelena Micić
Montažer: Milorad Jevtić

broj komentara 0 pošalji komentar