Evropa i Srbi: Dragomir Vitorović

Dragomir Vitorović je srpski hemičar svetskog ugleda. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 1991. Član je predsedništva SANU.

Naučni rad mu je usmeren u više pravaca, ali se pretežno bavi interdisciplinarnom naukom, organskom geohemijom, a u okviru nje hemijom nafte, ugljeva i bituminoznih škriljaca.

Bio je dugogodišnji šef Katedre za primenjenu hemiju, upravnik Hemijskog instituta i upravnik Odseka za hemijske i fizičkohemijske nauke Prirodno matematičkog fakulteta.

Kao mlad naučnik, gospodin Vitorović se usavršavao u Švedskoj. Zatim je bio postdoktorski stipendista Kanadskog nacionalnog saveta za istraživanja u Otavi i naučni saradnik Instituta za tehnologiju u Kembridžu.

Stekavši, kasnije, svetski ugled akademik Vitorović održao je veliki broj predavanja: od San Franciska, Meksiko Sitija, Pariza, Madrida i Oksforda, preko Moskve, Stokholma, Atine i Dablina, do raznih univerziteta širom Brazila, Indije, Kine.

Član je velikog broja domaćih i svetskih strukovnih udruženja i dobitnik mnogobrojnih priznanja.

Urednik i scenarista: Vojislav Laletin

Režija: Jelisaveta Janić

broj komentara 0 pošalji komentar