RTS Drama: Programska šema - petak, 10. maj 2019

07:40
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
08:30
Komšije, 2-25, r.
12
09:15
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
13:40
Ono kao ljubav, 18-20, r.
12
14:30
Komšije, 2-25, r.
12
15:15
Jagodići, Oproštajni valcer, 4-10, r.
12
20:48
Čizmaši, 12-12
12
01:20
Ono kao ljubav, 19-20, r.
12
02:01
Ono kao ljubav, 20-20, r.
12
02:48
Čizmaši, 12-12, r.
12