RTS HD: Programska šema - četvrtak, 14. mar 2019

10:55
Salaš u malom ritu, TV serija
12
12:40
Moja generacija "Z", TV serija
12
16:00
Senke nad Balkanom, TV serija
12
00:10
Afera, serija
12
03:45
Salaš u malom ritu, TV serija
12
04:45
Senke nad Balkanom, TV serija
12