Skupština usvojila niz zakona o prosveti i kulturi

Najvažnije promene ostvarene su u Zakonu o srednjem i Zakonu o dualnom obrazovanju. Izmenama i dopunama Zakona o kulturi uvedeni su brojni noviteti u ovoj oblasti.

Izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju predviđeno je da se praksa ostvaruje u školi, kod poslodavca ili kombinovano.

Propisano je i da škola ako ne može da organizuje nastavu stranog jezika zbog nedovoljnog broja učenika, može da organizuje kombinovanu grupu na nivou dva uzastopna razreda koja imaju najmanje 15 učenika.

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se usklađuje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti predviđa se uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema koji prati "njegovog nosioca" kroz sve nivoe formalnog i neformalnog obrazovanja.

Izmenama Zakona o dualnom obrazovanju, propisano je, između ostalog, i da se kandidat za upis na dualni profil opredeljuje za njega pre obavljenog završnog ispita, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu.

Poslanici su izglasali i Zakon o žigovima, izmene i dopune Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, zatim Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Francuske o status francuske škole u Beogradu, kao i Zakon o potvrđivanju marakeškog ugovora.

Usvojen je i Sporazumi između Vlade Srbije i Vlade Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije. 

Novine i u Zakonu o kulturi

Skupština Srbije usvojila je, takođe, i izmene i dopune Zakona o kulturi.

Njima se preciziraju uslovi za izbor direktora ustanova kulture i nova ograničenja koja će sprečiti zloupotrebu vršilaca dužnosti i izbegavanje javnih konkursa za njihov izbor.

Definisana je umetnička fotografija kao delatnost i prvi put su stvoreni uslovi za sistemsko regulisanje specifičnosti umetničke igre.

Precizno su utvrđeni kriterijumi na osnovu kojih će se procenjivati značaj određenih kulturnih manifestacija na centralnom, ali i na lokalnom nivou.

Dodatno je uređena digitalizacija kulturnog nasleđa , a poslanici su prvi put usvojili Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.

Usvojenim amandmanom Odbora za kulturu i informisanje Arhiv Srbije će se ubuduće zvati Državni arhiv Srbije, a rok za preimenovanje je godinu dana.

broj komentara 0 pošalji komentar