Zakon o glavnom gradu pred poslanicima

Skupština Srbije na novoj sednici raspravlja o izmeni zakona o glavnom gradu, čiji je cilj decentralizacija u korist građana. Prestonica će svoje nadležnosti moći da prenese na opštine, pa i u pogledu osnivanja javnih preduzeća i većih ovlašćenja u izdavanju građevinskih dozvola i leglizaciji. Opozicija zamera što se zakon donosi po hitnom postupku i bez javne rasprave.

Izmene Zakona o glavnom gradu će, kako je rečeno u raspravi, doneti decentralizaciju prestonice.

Građani će moći da završavaju poslove u opštinama u kojima žive, a cilj je i da prigradske opštine lakše dovedu investitore, uz razne pogodnosti.

Prema ovim izmenama, republika će neke nadležnosti prebaciti na Beograd, dok će Beograd moći da ih delegira prigradskim opštinama.

Gradska zona će imati deset opština, a prigradska sedam.  

One će uz saglasnost grada moći da osnivaju javna preduizeća i da imaju nadležnosti u pojedinim oblastima poput poljoprivredne inspekcije, obrazovanja i sporta.

"Decentralizacijom grada Beograda stvaraju se uslovi da gradske opštine u punoj meri ostvaruju svoje potencijale za razvoj privlačenje investicija čime mogu da se ostvaruju praktično kao da su jedinice lokalne samouprave. Sve ovo može da proizvede i bolje usluge ka građanima Srbije", navodi ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. 

Gradske opštine moći će da izdaju građevinske dozvole za objekte do 1.500 kvadrata, prigradske do 5.000 kvadrata. Legalizaciju će gradske moći da rade do 400 kvadrata, a prigradske do 3.000.

Opozicija smatra da to otvara prostor za korupciju.

"Treba propisati nadležnost u slučaju legalizacije objekata ali da joj se striktno da propisano šta može, a šta ne može i koliki je cenovnik za svaku legalizaciju, da se ne ostavlja ništa na volju službeniku", navodi Vojislav Šešelj.

Tatjana Macura navodi da je u vezi sa ovim zakonom potpuno izostala javna rasprava da odbornici skupštine grada nisu imali prilike da se upoznaju sa zakonom, ali ni građani Beograda.

"Kada je reč o izmenama zakona kao što je slučaj s ovim koji nisu velikog obima, nema potreba za javnom raspravom te vrste. Prigradske opštine će na ovaj način postati konkurentnije i interesantnije za investicije. Imaju mogućnost za plansku dokumentaciju, legalizaciju i izgradnju objekata neće više ništa sprečiti investitore da kod njih dođu", Aleksandar Marković iz SNS-a.

Poslanici na sednici treba da potvrde i neka kadrovska rešenja u pravosuđu.  

broj komentara 0 pošalji komentar