Usvojeno više zakonskih predloga na sednici Vlade

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici više zakonskih predloga: Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata obezbediće se efikasnije vođenje postupaka ozakonjenja i unaprediti evidencija nelegalnih objekata koju će voditi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Osnovni razlozi za usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju jesu dalje usklađivanje sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), kao i sa evropskim propisima u ovoj oblasti.

Novine u zakonu odnose se na odredbe koje se tiču oblasti planiranja i izgradnje aerodroma, zaštite životne sredine, a uneto je i novo poglavlje o transportu opasne robe, kojim se u domaće zakonodavstvo uvode standardi Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Vlada je ukinula obavezu da građani koji imaju vozila starija od 15 godina obavljaju tehnički pregled na svakih šest meseci.

Članovi Vlade usvojili su na današnjoj sednici Zaključak kojim se nalaže ministarstvima i posebnim organizacijama da dosledno sprovode politiku Vlade, koja se odnosi na ukidanje obaveze upotrebe pečata za privredna društva, preduzetnike i druga pravna lica.

broj komentara 0 pošalji komentar