Dačić: Srbija ostaje posvećena implementaciji Agende 2030

Ciljeve održivog razvoja je nemoguće postići bez najšireg kruga aktera u društvu i stvaranja partnerstava na svim nivoima, poručio je Ivica Dačić na zatvaranju subregionalne konferencije "Promocija napretka u implementaciji Agende 2030".

Srbija ostaje u potpunosti posvećena implementaciji Agende za održivi razvoj do 2030. godine, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Dačić je naglasio da je Srbija svojevremeno imala aktivnu ulogu u formulisanju ciljeva Agende i procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja kao članica foruma kao što su EKOSOK, Otvorene radne grupe za Ciljeve održivog razvoja i Međuvladine grupe eksperata o finansiranju održivog razvoja.

''Iako vlade država imaju vodeću ulogu, ciljeve je nemoguće postići bez najšireg kruga aktera u društvu i stvaranja partnerstava na svim nivoima, u šta smo se uverili i na ovoj konferenciji'', rekao je Dačić na zatvaranju konferencije u Palati "Srbija".

Šef srpske diplomatije je naveo da će Ministarstvo spoljnih poslova nastaviti da podržava aktivnosti kako na praćenju i sprovođenju Agende u Srbiji, ostvarivanju njenih ciljeva i podciljeva, tako i u pripremi izveštaja o njenom sprovođenju.

Dačić je naglasio težnju Srbije da se afirmiše kao stožer regionalne saradnje, snažno posvećen i aktivno angažovan na unapređenju odnosa u regionu, kao i na produbljivanju i konkretizaciji saradnje, posebno u okviru regionalnih inicijativa i mehanizama.

Ukazao je da je konferencija pravi pokazatelj da treba nastaviti sa razmenom iskustava, dobrih praksi i nalaženja političkih rešenja u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja.

Dačić je naglasio da Srbija pridaje izuzetnu važnost aktivnostima i jačanju saradnje u okviru UN čije principe i ciljeve, kako kaže, u punoj meri podržava i poštuje.

Srbija će, ističe ministar, nastaviti da bude partner svim članicama UN koje dele principe i interese zajedničkog razvoja i poštovanja.

''Razmena iskustava i najboljih praksi nezaobilazni je korak na putu ka uspehu. Motivi koji nas pokreću i povezuju izuzetno su jaki i obavezujući. Opstanak naše planete zavisi od našeg današnjeg odnosa prema prostoru koji nas okružuje i naše spremnosti da investiramo u razvoj i očuvanje životne sredine'', poručio je Dačić.

Dodao je da Srbija, kao odgovorna članica međunarodne zajednice koja je potpisala i ratifikovala Pariski sporazum, nastoji da doprinese globalnim naporima za, kako kaže, što efikasniji odgovor na izazove klimatskih promena.

Dačić je zahvalio Timu UN i rezidencijalnom koordinatoru Karli Herši na organizaciji Misije MAPS koja je završena protekle nedelje.

Ministar očekuje da će izveštaj koji će sačiniti predstavnici UN biti povoljan za Srbiju i da će dati smernice u daljem procesu implementacije Agende 2030 i njenog povezivanja sa poglavljima u predpristupnim pregovorima sa EU.

''Put ka članstvu u EU, koji delimo sa drugim državama u regionu, sagledavamo kao put ka većoj stabilnosti, ekonomskom napretku i učvršćivanju tekovina demokratije. Naš je cilj prosperitetno društvo koje doprinosi globalnoj stabilnosti i napretku i vodi računa o boljitku svojih građana'', naglasio je Dačić.

Đukić Dejanović: Agenda 2030 suštinska komponenta transformacije sveta

Slavica Đukić Dejanović, predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030, ocenila je da je Agenda suštinska komponenta globalnih napora u cilju pozitivne transformacije savremenog sveta.

"Dok nastojimo da pomerimo ljude sa margina, ljudska prava moramo držati u središtu delovanja, jer ona su najmoćniji pokretač mira i razvoja", rekla je Đukić Dejanovićeva zatvarajući konferenciju.

Prema njenim rečima, veoma dobar odziv zemalja u regionu, kao i predstavnika Nemačke, Švajcarske, Rumunije i Albanije, sa vrlo aktivnim, sadržajnim i produktivnim diskusijama potvrđuje potpunu posvećenost u radu na ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja.

Ministarka bez portfelja je uz sve to podsetila i na značaj učešća na konfereciji predstavnika Vlade Srbije, EU, UN, civilnog sektora i partnera iz privrede.

"Vlada Srbije je odlučna da kreira takav ekonomski i društveni ambijent u kome će te promene biti dostižne i održive. Kroz 35 poglavlja ka pristupanju EU uključeno je svih 17 ciljeva održivog razvoja, a koji svakako imaju nacionalne i lokalne specifičnosti", rekla je Đukić Dejanovićeva.

"Ciljevi održivog razvoja i EU integracije neodvojivi procesi"

Podsetila je da je šef Delegacije EU Sem Fabrici prvog dana konferencije rekao da su napredak ka ostvarenju Ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 i EU integracije neodvojivi procesi - deo jedne iste reforme koju bi svaka od zemalja trebalo da sprovede.

Predsedica Međuresorne radne grupe, takođe je podsetila na podršku UN u naporima ka ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kroz pomoć u procesima nacionalizacije, tehničke implementacije, praćenja i izveštavanja o kojima je govorila Juriko Šoji.

Đukić Dejanovićeva je navela da je u toku sesija poseban fokus bio na socijalnoj inkluziji i održivom razvoju, promociji tržišne ekonomije, izvorima finansiranja, kao i ulozi civilnog sektora u sprovođenju Agende 2030.

"Razmatranje komplementarnosti između procesa pristupanja EU i Agende 2030 na Zapadnom Balkanu, bilo je od izuzetnog značaja, posebno iz ugla različitih faza procesa pregovora relevantnih za podregion, ali i razmena iskustava i dobrih praksi sa zemljama koje su već integrisane u EU", rekla je ministarka.

broj komentara 0 pošalji komentar