Ružić o javnim agencijama: Cilj je ista plata za isti rad

U javnim agencijama će biti uspostavljen obavezni javni konkurs pri zapošljavanju i provera znanja kandidata u cilju profesionalizacije i odabira najboljih kadrova, predviđeno je izmenama Zakona o javnim agencijama koje će se naći među 14 tačaka dnevnog reda Skupštine Srbije koja je zakazana za sutra.

Parlament će razmotriti i novi Zakon o platama u javnim agencijama koje osniva Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koji utvrđuje način postepenog prilagođavanja plata u javnim agencijama sa platama državnih službenika.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružića kaže za Tanjug da se u pogledu naknade troškova i drugih primanja izjednačavaju prava zaposlenih u javnim agencijama sa pravima državnih službenika kako bi se i konačno postigao cilj reforme, odnosno ista plata za isti rad u javnom sektoru.

Izmene Zakona o javnim agencijama trebalo bi da omoguće jačanje stručnosti članova upravnog odbora agencije i njenog direktora, pa se propisuje da se oni imenuju na te funkcije sa ograničenim trajanjem i brojem mandata uz uslov da imaju devet, odnosno pet godina radnog iskustva iz oblasti rada agencije.

Ministar Ružića navodi da direktor agencije ne može da bude funkcioner političke stranke, a da će novim rešenjima biti uspostavljena bolja kontrola i raspored prihoda.

Objasnio je da višak prihoda može biti usmeren ili na razvoj agencije ili se vraća u budžet Srbije, tako da se višak prihoda ne sme više koristiti na netransparentno uvećanje plata pojedinaca.

Predložena rešenja treba da uspostave mehanizam za sprečavanje sukoba interesa zaposlenih.

Ružić navodi da se, u cilju ispunjavanja obaveza iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 i težnje Vlade Srbije da se spreči sukob interesa i umanji rizik od korupcije, predlažu pravila koja zaposleni moraju da poštuju u vezi sa primanjem poklona, dodatnog rada, te članstva u organima upravljanja drugih pravnih lica.

Kada je reč o novom zakonu o platama u javnim agencijama, one će se usklađivati sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i platama drugih zaposlenih u javnom sektoru i biće napušten režim utvrđivanja zarada na osnovu elemenata iz Zakona o radu.

Ministar Ružić navodi da se prelazi u sistem definisanja plata zaposlenih po principima i na osnovu elemenata koji važe za ostale delove javnog sektora.

Pravila za određivanje plata zaposlenih u javnim agencijama, kaže Ružić, određena su sistemskim zakonom o platama, a njihova razrada u predloženom zakonu podrazumeva da osnovica za obračun plata ne može biti veća od osnovice koju će utvrđivati Skupština Srbije u Zakonu o budžetu za svaku budžetsku godinu.

Naime, primenom propisanog sistema merila za svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede odrediće se koficijenti posla kojima će se izraziti njihova vrednost i uporedivost sa vrednostima drugih poslova u javnom sektoru, a Ružić kaže da je cilj da se dođe do ujednačavanja vrednosti poslova sa drugim delovima javnog sektora koji podležu jedinstvenom uređenju plata.

Biće, navodi, uvažena i specifičnost obavljanja određenih poslova u ovom delu javnog sektora koji se na tržištu mogu vrednovati znatno više, čime mogu uticati na nedostatak stručnog kadra, tako što se propisuje mogućnost uvođenja korektivnog koeficijenta i veće plate za te kadrove.

broj komentara 1 pošalji komentar
(ponedeljak, 11. jun 2018, 16:24)
anonymous [neregistrovani]

Уравниловка?

Реформе....али нису све агенције исте, нити исте величине,важности...итд
Незнадем...