Miščević: Do kraja marta spremni za otvaranje pet poglavlja

Šefica Pregovaračkog tima za pregovore sa EU Tanja Miščević izjavila je da će Srbija do kraja marta biti u potpunosti spremna za otvaranje pet poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Uniji.

Govoreći na skupu "Otvaranje poglavlja 30 – Šta nam predstoji?", Miščevićeva je rekla da će Srbija do kraja marta "poslati" u Brisel i poglavlje koje se tiče ekonomske i monetarne unije.

"Tako da ćemo imati pet poglavlja pred državama članicama, što znači da smo do kraja marta u potpunosti spremni za otvaranje pet poglavlja. Nadam se da će se naša agenda nastaviti ovim tempom", rekla je Miščevićeva.

Šefica Pregovaračkog tima u pregovorima sa EU kaže da nema bojazan za dobar rad nakon otvaranja poglavlja 30, koje se odnosi na spoljne ekonomske odnose, iako postoje tvrdi uslovi za zatvaranje tog poglavlja, pre svega članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

Srbija je u decembru prošle godine otvorila poglavlje 30, a dva merila za zatvaranje poglavlja su članstvo Srbije u STO i usvajanje Akcionog plana u pogledu usklađivanja zakonodavstva i pravnih tekovina EU u toj oblasti.

Kako je rečeno na skupu, pristupanjem EU, Srbija će praktično ukinuti sve sporazume o slobodnoj trgovini koje ima zaključene sa trećim zemljama, a pored toga, sporazume o ekonomskoj saradnji koji u sebi sadrže klauzulu najpovlašćenije nacije, moraćemo ili da otkažemo ili da izmenimo.

To će sve biti definisano Akcionim planom, koji je drugo merilo za zatvaranje.

Srbija, inače, ima 127 sporazuma o ekonomskoj saradnji, a u "90 i nešto" nalazi se ta klauzula.

U vezu sa tim, Miščevićeva je navela da Akcioni plan nije neuobičajen kriterijum, a podrazumeva da je potrebno napraviti potpuni plan uključujući ukidanje važenja sporazuma o slobodnoj trgovini.

To je, navela je, pitanje koje može da otvori ozbiljnu političku raspravu i o tome treba razgovarati.

"Moja je ubeđenost, i pored dosta tvrdih uslova za zatvaranje poglavalja, a to je članstvo u STO, i nemam bojazan za dobar rad nakon otvaranja poglavlja, jer je u rukama sposobnih ljudi koji se u to razumeju", rekla je Miščevićeva na skupu "Otvaranje poglavlja 30 – Šta nam predstoji?".

Miščevićeva je navela da u novoj Strategiji za Zapadni Balkana, koja je nedavno predstavljena, imamo okvirnu, potencijalnu godinu za članstvo u EU – 2025, što, prema njenim rečima, znači da do 2023. godine moramo završiti pregovarački proces.

Kako je dodala, godinu i po do dve godine potrebno je da države članice ratifikuju sporazum, kao i za ratifikaciju i referendum u Srbiji.

"To znači da nema previše vremena kako bismo ispunili merila, završili pregovore o članstvu sa STO i prevazišli sva pitanja koja i dalje stoje", rekla je Miščevićeva.

Navela je da STO u članstvu ima EU, kao i sve države članice, pa samim tim Unija od zemalja traži da postanu i članice STO.

Akcenat na jačanju administrativnih kapaciteta 

Potpredsednica Radne grupe za poglavlje 30 Ministarstva trgovine Tatjana Dinkić pojasnila je da se to poglavlje sastoji od zajedničke trgovinske i investicione politike i obuhvata regulisanje prometa robe dvostruke namene, izvoznih kredita i razvojne i humanitarne pomoći.

Navela je da je Evropska komisija konstatovala da postoji visok stepen usaglašenosti naših sa propisima EU i da akcenat treba staviti na dalju harmonizaciju i jačanje administrativnih kapaciteta.

Kada je reč o zajedničkoj trgovinskoj politici, Tatjana Dinkić je rekla da smo praktično usklađeni sa pravilima STO i dodala da očekuje dalje jačanje administrativnih kapaciteta.

"Predvideli smo 2021. godinu, kao onu u kojoj ćemo uskladiti sve antidamping mere i zaštitne mere", navela je potpredsednica Radne grupe za poglavlje 30 Ministarstva trgovine.

Dodala je i da smo, kada je reč o izvoznim kreditima, usaglašeni u delu koji se odnosi na kratkoročne izvozne kredite, a da ćemo postići usaglašenost i u delu koji se tiče dugoročnih izvoznih kredita.

"Kada je reč o robi dvosturke namene, tu pratimo EU u stopu", podvukla je Tatjana Dinkić.

Dodala je da će Srbija, pristupanjem u EU, praktično ukinuti sve sporazume o slobodnoj trgovini koje ima zaključene sa trećim zemljama, a pored toga će sporazume o ekonomskoj saradnji koji u sebi sadrže klauzulu najpovlašćenije nacije morati ili da otkaže ili da izmeni.

To će sve biti definisano Akcionim planom, koji je drugo merilo za zatvaranje.

Za poglavlje 30, umesto samo da primamo, treba i da pružimo razvojnu i humanitarnu pomoć.

"Moraćemo da uložimo finansijski napor, da i u budžetskom okviru Srbije, nađemo mesta i za odgovarajući finansijski izdatak koji će biti usmeren upravo na razvojnu pomoć", kaže Dejan Ralević iz Ministarstva spoljnih poslova.

broj komentara 0 pošalji komentar