Šta donosi Poglavlje devet

Srbija bi do kraja godine mogla da otvori tri ili četiri poglavlja. Očekuje se da bi mogla biti otvorena poglavlja šest, 30 i 33. Završena je i procedura u parlamentu za poglavlje 13 - ribarstvo, a pregovaračka pozicija za poglavlje devet, o finansijskim uslugama, upućena je Evropskoj komisiji u Brisel pre nekoliko nedelja.

Uređenjem oblasti iz Poglavlja devet potrošači i korisnici finansijskih usluga banaka, osiguranja i platnog prometa biće zaštićeniji, a rad u tim oblastima unapređen.

Poglavlje devet uređuje finansijski sektor koji je u Srbiji u velikoj meri usaglašen sa evropskim zakonodavstvom.

"Mislim da je to jedno poglavlje, konkretno koje će dodatno urediti set finansijskih usluga koji već postoji u našoj zemlji, ali kažem - mi smo relativno dobro usaglašeni sa evropskim standardima u tom sektoru, tako da ja očekujem da će dosta saglasnosti imati ovo poglavlje i da ćemo možda i njega moći da otvorimo", kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Uvid u sadržaj pregovaračke pozicije Poglavlja devet imao je i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, a oni potvrđuju da neće biti većih problema u usklađivanju propisa.

"Srbija je iskazala spremnost da do stupanja u članstvo u potpunosti hamonizuje sve svoje pravne propise i u potpunosti prati pravila i procedure koje se već koriste u EU, kada je reč o pružanju finansijskih usluga, kada je reč o poslovanju banaka, kada je reč o zaštiti prava klijenata i korisnika bankarskih usluga, sigurno je da će to doneti izvesne boljitke i bolju zaštitu prava potoršača i korisnika bankarskih usluga", rekla je Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Principi poslovanja banke u Srbiji danas su isti kao i oni po kojima posluju banke u Evropskoj uniji.

"Ja mislim da će se samo povećati još više konkurencija između banaka, a to podrazumeva neke nove finansijske proizvode, nove načine privlačenja banaka, klijenata od strane banaka, tako da bi u prinicipu pravilna primena svih procedura koje važe olakšala tržište, povećale konkurenciju i pojeftinile usluge koje pružaju finansijske institucije", rekao je prof. dr Ismail Musabegović iz Beogradske bankarske akademije.

Da li će Poglavlje devet biti i otvoreno biće poznato posle analize u Evropskoj komisiji. Međuvladina konferencija na kojoj se otvaraju poglavlja planirana je za sledeći mesec. Srbija je otvorila deset od 35 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena.

broj komentara 1 pošalji komentar
(sreda, 15. nov 2017, 14:18)
Gagi [neregistrovani]

Novi Beograd

Sva poglavlja navedena u tekstu su poglavlja za koja se ne očekuju velike teškoće u pregovorima sa EU. Bilo bi dobro da nadležni u Srbiji obaveste javnost dokle se stiglo u pripremi pregovaračke pozicije za malo teža poglavlja, kao što je recimo poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, jer iskustvo Slovenije i Hrvatske govori, da će za zatvaranje tog poglavlja biti potrebno »malo« više vremena. Javnost takođe treba obavestiti dokle se stiglo sa pripremom pregovaračke pozicije za poglavlje 27. Životna sredina. Naime, između propisa koji u Srbiji uređuju životnu sredinu i njenu zaštitu, i zakonodavstva EU postoji potpuna neusklađenost. A pošto se pregovori sa EU završavaju tek kada se zatvori zadnje poglavlje, dobro bi bilo da se ta dva, za Srbiju teška poglavlja; 11. I 27. otvore što pre.