SPO: Doneti odluke utemeljene na stvarnosti, a ne mitovima

Glavni odbor SPO-a zaključio je da bi povodom ustavnih promena i unutrašnjeg dijaloga o Kosovu trebalo doneti strateške odluke za državu utemeljene na stvarnosti, a ne na epovima, mitovima ili na lažnoj propagandi da je Zapad "antipravoslavni i antisrpski".

GO SPO-a smatra i da što pre, bez priznavanja kosovske nezavisnosti, treba postići sporazum o "svestranoj saradnji naše države sa Kosovom", navodi se u saopštenju stranke.

SPO ocenjuje i da treba otvoriti najširu demokratsku raspravu o najboljim strateškim odlukama po našu državu i narod, a precizira da odluke treba da budu utemeljene na geografskoj, geopolitičkoj, ekonomskoj, razvojnoj, demokratskoj i demografskoj stvarnosti, a ne na "srednjevekovnim epovima i mitovima ili na lažnoj i opasnoj propagandi da su Evropa i Zapad antipravoslavni i antisrpski".

Takođe, SPO ocenjuje da će primenom svega već dogovorenog Briselskim sporazumom biti stvoreni uslovi za "postizanje dogovora o punoj saradnji Srbije sa Kosovom".

SPO ukazuje da taj dogovor mora podjednako da uvažava i volju dominirajuće albanske većine i volju i pravo srpskog naroda na slobodan i bezbedan život na toj teritoriji, kao i da njegova istorijska i religijska baština budu zaštićene u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Na sednici je takođe ocenjeno da članstvo Srbije u EU nema alternativu i da je zbog toga, kako se navodi, neophodno iz Ustava ukloniti sve antievropske odredbe.

broj komentara 0 pošalji komentar