Nevladine organizacije: Sudovi treba da preispitaju sve odluke o viđanju dece

Mreža organizacija za decu Srbije i Mreža Žene protiv nasilja, uz podršku Autonomnog ženskog centra, najoštrije su protestovali, povodom, kako navode, propusta državnih institucija da zaustave nasilje u porodici, više od 100 organizacija civilnog društva

U saopštenju dostavljenom medijima, oni traže od sudova da hitno preispitaju sve nepravnosnažne odluke o viđanju dece sa očevima koji su činili nasilje.

"Tražimo od centara za socijalni rad da obustave sva viđanja u kontrolisanim uslovima za koje ne postoji sudska odluka i da preispitaju sve slučajeve u kojima je prijavljivano nasilje kako bi procenili rizik od daljeg nasilja prema ženama i deci i predložili mere radi obezbeđivanja njihove zaštite", navodi se u saopštenju.

Navodi se da način viđenja i mesto susreta deteta i roditelja treba da budu određeni u skladu sa prethodno podrobno procenjenim bezbednosnim rizicima i da za svaki konkretan slučaj postoji individualni bezbednosni plan.

Ukazuju i da profesionalci iz sistema socijalne zaštite i pravosuđa treba primarno da se rukovode najboljim interesom deteta.

Organizacije civilnog društva podsećaju da dete ima pravo da održava kontakt sa roditeljem kojem nije povereno u skladu sa najboljim interesom deteta.

"Insistiranje na održavanju kontakta deteta sa roditeljem u slučajevima kada postoji partnersko nasilje i nasilje nad decom nespojivo je sa pravom deteta na ostvarivanje kontakta sa roditeljem. Najbolji interes deteta nije održavanje kontakta sa roditeljem koji je nasilan prema majci i prema detetu", navodi se u saopštenju.

U najboljem interesu dece, kao i žena, je da ne viđaju nasilnika i svako dalje insistiranje institucija na ovoj praksi samo povećava rizik od novih ubistava, smatraju grupa nevladinih organizacija.

Napominje se da je u oba slučaja ubistava žena i deteta u proteklih deset dana, u toku je bio postupak za razvod braka.

"U periodu kada žena sa decom pokušava da napusti nasilnika, a nasilnik shvati da gubi kontrolu nad njima, nasilje se pojačava, a prekid partnerstva ili razvod braka jedan je od ključnih rizika za eskalaciju nasilja. Profesionalci iz sistema socijalne zaštite i pravosuđa ne smeju da ignorišu ovaj rizik i omogućavaju nasilniku viđanje sa detetom i susrete sa ženom", navodi se u saopštenju.

Navodi se i da utvrđivanje propusta i odgovornosti povodom ovih slučajeva je prvi i samo jedan korak u daljem delovanju.

broj komentara 0 pošalji komentar