Poslanici o zakonu o platama u javnom sektoru

Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o Predlogu zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru. Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru uvodi red u javnoj upravi i uređuje plate za oko 500.000 zaposlenih, izjavila ministarka Kori Udovički.

23.10 - Poslanici ušli u sedmi sat rasprave o zakonu o platama u javnom sektoru.   

22.30 - Novi zakon o upravnom postupku smanjiće troškove građanima, navodi se u obrazloženju tog predloga zakona, prenosi Tanjug.  

20.15 - Poslanici opozicije su kritikovali Predlog zakona o javnim platama jer njime nisu obuhvaćena i javna preduzeća. 

19.00 - Predlog zakona o upravnom postupku omogućiće građanima da lakše dođu do dokumenata, izjavila Kori Udovički. 

18.45 - Ministarka Udovički: Zakon o platama uvodi red u javnu upravu. 

17.00 - Skupština Srbije je počela vanrednu sednicu, na čijem dnevnom redu je Predlog zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru uvodi red u javnu upravu i uređuje plate za oko 500.000 zaposlenih, kao i da je cilj zakona da svi primaju istu platu za isti posao.

Udovički je, obrazlažući zakon u Skupštini Srbije, rekla da je Vlada Srbije pristupila ovoj reformi u cilju stvaranja jednostavnijeg, transparentnijeg i pravičnijeg sistema plata u javnom sektoru.

Ona je ocenila da je trenutno stanje u sistemu plata neodrživo i dodala da će novim zakonom otići u istoriju više od 20 zakona i podzakonskih akata, 10 osnovica i 900 koeficijenata kojima se određuju plate zaposlenih i funkcionera.

Kako je istakla, do sada su postojali neujednačenost prava, neujednačen pristup uređivanja plata, i nije postojala jedinstvena osnovica.

Dodala je da se novim zakonom radna mesta, zvanja i položaji svrstavaju u 13 platnih grupa. Osnovna plata će se određivati množenjem osnovice za obračun i isplatu plata sa koeficijentima, kojih ima 500.

"Zakon se donosi kako bi plate bile transparentnije i kako bi bila omogućena efikasnija kontrola", dodala je ministarka Udovički.

Udovički je najavila i da će nakon transparentnosti i uporedivosti plata, biti doneti posebni zakoni kojima će se urediti radno-pravni status, plate i druga primanja u javnim službama, upravi, agencijama, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i funkcionerima.

Ministarka je dodala da je zakon je rezultat saradnje velikog broja zainteresovanih strana i socijalnih partnera.

"Prednost zakona je i realna izvodljivost u kraćem vremenskom periodu", navela je ona i dodala da je ova reforma nekoliko puta započinjana u Srbiji i da se svaki put odustajalo.

Zakonom se, kako navodi, uvodi i sistem napredovanja kroz platne razrede vrednovanjem rezultata rada, koji sada ne postoji u većem delu sistema. Ocenila je da je ovaj zakon veliki korak napred ka efikasnijoj upravi. Dodala je da je pred novom vladom odgovoran i težak zadatak da se zakon primeni i sprovede kroz donošenje posebnih zakona.

"Ovaj zakon i njegovo sprovođenje omogućiće i modernizaciju javne upravne na najbolji mogući način", dodala je ona. Pozvala je poslanike da daju podršku i glasaju za predloženi zakon.

Lakše do dokumenata  

Na dnevnom redu sednice su Predlog zakona o opštem upravnom postupku i izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije.

Ministarka Udovički je istakla da Predlog zakona o upravnom postupku unosi niz novina koje će olakšati građanima da dođu do dokumenata i omogućiti da država bude servis građana i privrede.

Obrazlažući Predlog zakona poslanicima, Udovički je rekla da se njime omogućava privredni razvoj i jasnije ostvaruju građanska prava kao i da se na efikasan i odgovoran način odgovara na zahteve građane i privrede.

Prema njenim rečima, predloženim zakonom uvodi se pravna zaštita, odnosno mogućnost prigovora ukoliko građanin ili privredni subjekat smatraju da nije poštovano njihovo pravo.

Uvodi se javna evidencija o postupanju organa, i ukoliko građani smatraju da se postupa drugačije prema njima, imaju pravo da traže obrazloženje, dodala je ona.

Kako je navela, uprošćava se postupak za dobijanje dokumenata i uvodi obavezna razmena podataka službenih evidencija državnih organa.

"Građani više neće morati da idu od državnog organa do državnog organa da bi dobili neki dokument i od šaltera do šaltera, jer će državni organi međusobno morati da razmenjuju podatke koji su neophodni građanima", istakla je Udovički.

Zakon predviđa da će državni službenici sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede, 90 dana od usvajanja zakona.

Zakonom su predviđene rigorozne kazne za nepoštovanje te odredbe.

Građani će, kada zakon bude usvojen, biti oslobođeni plaćanja takse za te podatke, čime štede i vreme i novac.

Ministarka je dodala i da je predviđeno da Zakon o opštem upravnom postupku u potpunosti podrži elektronsko komuniciranje. Dodala je da je puna primena tog zakona planirana od jula 2017. godine, a da će primena pojedinih odredaba početi 90 dana od usvajanja u parlamentu.

Kritika opozicije

Poslanici opozicije kritikovali su Predlog zakona o javnim platama jer njime nisu obuhvaćena i javna preduzeća. Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić ocenio je da predloženi zakon neće rešiti problem plata u državnom javnom sektoru, jer su iz sistema plata izostavljena javna preduzeća, NBS i javni medijski servisi i da se njime otvaraju vrata za dalja umanjenja plata.

Poslanica DS-a Aleksandra Jerkov rekla je da će predloženim zakonom nepravda u javnom sektoru koja je i do sada postojala, sada biti još veća."

"Ovim zakonom će se izjednačiti plata spremačice u školi, sa platom spremačice u domu zdravlja, a plata spremačice u nekom javnom preduzeću će i dalje biti veća od plate direktora osnovne škole", rekla je Jerkov.

Poslanik Levice Srbije Borislav Stefanović takođe je rekao da ne može podržati predloženi zakon, jer njime nisu obuhvaćena javna preduzeća, i kojim se uvode platni razredi i ograničavaju zarade za određen krug ljudi.

"Ovaj zakon potpuno van kontrole i sistema drži javna preduzeća kao zlatnu jabuku ovog režima, koji im služi za otimanje novca iz državnog budžeta", rekao je Stefanović.

Poslanik Nove stranke Zoran Živković negodovao je što će parlament ponovo raditi noću i što su poslanici imali svega 24 sata da se pripreme za sednicu. Poslanik vladajuće Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević rekao je da je taj zakon predstavlja temeljne reforme i da će uvesti red u sistem plata zaposlenih u javnom sektoru.

Na početku rada poslanik SDS-a Marko Đurišić negodovao je zato što je sednica zakazana u kraćem roku od sedam dana, navodeći da za to nije bilo razloga, jer predložene tačke dnevnog reda po svojoj sadržini i vremenu stupanja na snagu ne iziskuju hitnost.

Šefica poslaničke grupe DS-a Nataša Vučković negodovala je što je sednica počela u 17 časova, navodeći da je Poslovnikom predviđeno da sednice traju od 10 do 18 časova. Ona je tražila i da se o predloženim zakonima raspravlja u dvostruko dužem vremenu od predviđenih pet sati, što je odbijeno.

Opozicija je uputila kritike i zato jer je rasprava objedinjena.

broj komentara 0 pošalji komentar