Formirana koalicija "Građani i građanke Srbije"

Politička scena Srbija dobila je novu predizbornu koaliciju, "Građani i građanke Srbije", koju će činiti pet stranaka, pretežno predstavnici nacionalnih manjina.

Kako se navodi u saopštenju te koalicije koja je danas formirana u Beogradu potpisivanjem koalicionog sporazuma, nju če ćiniti Romska partija, Bunjevski građani Srbije, Vojvođanska udruga Hrvata, Centar za ljudska prava i nacionalne manjine, Vojvođanska asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i Zajednica udruženja žrtava Drugog svetskog rata Srbije.

Prema rečima lidera koalicije i predsednika Romske partije Srđana Šajna, program “Građana i građanki Srbije” zasniva se na dovođenju investicija, omogućavanja naplate ratne štete, zapošljavanju ne samo u Srbiji već i u Evropi…

"Evropa ima potrebe za našim zanatlijama i stručnjacima, ali mi u Srbiji moramo da zadržimo najbolje od najboljih. Cilj nam je da se za najbolje studente obezbede stanovi i radna mesta, a oni bi za uzvrat u narednih pet godina trebalo da ostanu u zemlji", rekao je SSajn.

Potpisnici sporazuma istakli su da je prošlo vreme podela i da uz uvažavanje različitosti treba da gradimo uspešno društvo građana i građanki Srbije.

"Romi, Bunjevci, Hrvati su ravnopravni građani ove zemlje te smatramo da se kroz borbu za prava manjinskih etničkih zajenica ustvari indirektno borimo i za prava svih građana i građanki ove zemlje", rekao je predsednik partije Bunjevci građani Srbije Stevan Rainović.

Predsednik Vojvođanske udruge Hrvata Danijel Kovačević istakao je da je kolalicijom Građani i građanke Srbije prvi put postignuta politička saradnja hrvatske i bunjevačke nacionalne manjine i naglasio da je to dokaz da se uprkos netrpeljivosti iz prošlosti može sarađivati na boljoj budućnosti Srbije, kao u sloganu kolacije -Zajedno možemo!

Predsednica izvršnog odobra Centra za ljudska prava i nacionalne manjine Snežana Glišić smatra da postoji korpus ljudskih I manjinskih prava koji se moraju unaprediti, a jedna od osnovnih ciljeva za koji će se zalagati je da u Srbiji ima što manje pravno nevidiljivih građana i građanki.

Predsednik Vojvođanske asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Nenad Milješić rekao je da je potrebno u potpunosti promeniti poresku politiku, posebno kada je u pitanju oporezivanje mikro, malih i srednjih preduzeća.

"Potrebno je našim preduzetnicima obezbediti podsticaje i subvencije kakvi se daju i stranim investitorima, kao i da se preduzetnici čiji su ukupni prihodi do 3.000.000 dinara oslobode poreza", izjavio je Nenad Milješić.

"Pristupili smo koaliciji sa osnovim ciljem da dobijemo predstavnke u organima vlasti kako bi žrtvama Drugog svetskog rata i njihovim naslednicima omogućili da dobiju ratnu odštetu. Ratna odšeta ne zastareva, a da je moguće naplatiti dokazuje i formiranje Državne komisije'', izjavio je predsednik Upravnog odbora Zajednice udruženja žrtava Drugog svetskog rata Srbije Dragan Novović posle potpisivanja koalicionog sporazuma.

Koalicioni sporazum potpisali su predsednik Romske partije Srđan Šajn i predsednik partije Bunjevci građani Srbije Stevan Rajnović, predsednik Vojvođanske udruge Hrvata Danijel Kovačević, predsednik i potpredsednica

Centra za ljudska prava i nacionale manjine Hasan Dudić i Snežana Glišić, predsednik Vojvođanske asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Nenad Milješić i predsednik Upravnog odbora Zajednice udruženja žrtava Drugog svetskog rata Srbije Dragan Novović.

broj komentara 0 pošalji komentar