Maja Gojković sazvala vanredno zasedanje Skupštine

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 200 poslanika, Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za utorak, 9. februar, sa početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu sednice naći će se 23 tačke dnevnog reda, navodi se u saopštenju kabineta predsednika Narodne skupštine.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacije, koje je podnela Vlada.

Na dnevnom redu naći će se i Predlog odluke o utvrđivanju Prostorno kulturno-istorijske celine Kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja, Predlog odluke o utvrđivanju granica zaštitne okoline i mera zaštite prostorno kulturno-istorijske celine "Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca" nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, koje je podnela Vlada, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Narodni poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, Predogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima i Predlogu zakona o izmenama Zakona o utvrđenju sudova, koje je podnela Vlada.

Na dnevnom redu sednice naći će se i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, koje je takođe podnela Vlada.

Raspravljaće se i o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima i Predlogu odluke o prestanku funkcije tužioca u tužilaštvu posebne nadležnosti, kao i o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine.

Na dnevnom redu sednice nalazi se Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, i Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Pred narodnim poslanicima naći će se Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz redova javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, kao i šest predloga odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, a koje je podneo Visoki savet sudstva.

broj komentara 0 pošalji komentar