Evropski konvent za efikasniji proces pristupanja

Proces pristupanja EU uključuje političku i ekonomsku dimenziju, ali pre svega promenu društvene svesti, poručila je ministarka Jadranka Joksimović na sednici Nacionalnog konventa o EU. Konvent će akcenat staviti na stvaranje opšte saglasnosti u društvu o elementima pregovora, kaže predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vlastimir Matejić.

Uz prisustvo predstavnika Vlade, parlamenta i civilnog sektora održana je prva plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji će podsticati debatu o svim aspektima evrointegracija i stvaranje najšireg društvenog konsenzusa o pristupanju EU.

Nacionalni konvent o EU nastao je kao ideja 2006. godine i danas je predstavljena 21 radna resorna grupa, čiji će cilj biti praćenje i pospešivanje pregovora u svih 35 poglavlja.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković je, otvarajući skup, istakla da je u procesu sveobuhvatnih promena u društvu izuzetno važno kontinuirano razmenjivanje mišljenja o pitanjima od strateškog značaja za ekonomski i društveni razvoj i konsultovanje najšireg kruga stručnjaka, medija, vladinog i nevladinog sektora, udruženja građana, univerziteta i privrede.

"Proces evropske integracije Srbije, koji vodi ka članstvu u EU, zapravo je proces unutrašnjih reformi na postizanju stabilnih demokratskih institucija i tržišne ekonomije zasnovane na konkurentnosti i znanju", objasnila je Gojković, koja je i član predsedništva Nacionalnog konventa.

Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, organizacije na čiju je inicijativu formiran ovaj institucionalni okvir za dijalog o EU, Vlastimir Matejić podsetio je da je politička kriza u EU svojevremeno objašnjavana odsustvom komunikacije sa građanima.

Konvent će, zato, kako je objasnio, akcenat staviti upravo na stvaranje opšte saglasnosti u društvu o elementima pregovora.

Ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović je istakla da proces pristupanja EU uključuje političku i ekonomsku dimenziju, ali pre svega promenu društvene svesti.

Prema njenim rečima, šira javnost često ne razume suštinu pregovaranja sa EU, odnosno činjenicu da o standardima koje treba usvojiti zapravo i ne pregovara, već da je predmet pregovora način i rok u kojem će ovdašnji sistem biti prijemčiv za nove standarde.

Nacionalni konvent je osnovan sa četiri osnovna cilja: da bi podsticao redovne konsultacije državnih organa sa zainteresovanim segmentima društva o procesu integracija, da bi definisao preporuke o pregovaračkim pozicijama Srbije, da bi podsticao otvoren društveni dijalog u svim fazama pregovora i bolje informisanje javnosti o procesu.

broj komentara 0 pošalji komentar