Medveđa - opština jednakih mogućnosti

Medveđa je multinacionalna opština, smeštena uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, u kojoj sa većinskim srpskim stanovništvom žive Albanci, Romi, Crnogorci i Goranci. Dobri međunacionalni odnosi i zastupljena rodna ravnopravnost doneli su joj titulu opštine jednakih mogućnosti na izboru koji organizuje poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Sa zvanjem magistra pravnih nauka i diplomom Kraljevskog instituta u Stokholmu mogla je da bira zemlju u kojoj će da živi. U rodno mesto vratili su je koreni i želja da doprinese usaglašavanju različitosti i unapređenju života u Medveđi. 

Tri od četiri opštinske uprave vode žene. Svetlana Todorović četvrtu godinu vodi najzahtevniju.

"Polako, zajedno sa puno ljudi koji rade zajedno sa mnom podižemo kvalitet načina na koji radi naša lokalna samouprava. Meni zaista to predstavlja zadovoljstvo", kaže Svetlana Todorović, načelnica Opštinske uprave Medveđe.

Problemi oko 8.000 stanovnika, od kojih su manje od 10 odsto Albanci i Romi, su isti. Najviše socijalni i infrastrukturni. Nedirnuta planinska raskoš sve više se koristi, posebno za razvoj pčelarstva. Nezaposlenost jeste smanjena za tri godine gotovo 30 odsto, ali potrebna su nova radna mesta.

"Medveđi stvarno treba veći prosperitet, ekonomski prosperitet, treba zaposliti mlade, treba zadržati mlade", smatra Ljuljeta Kosimi.

O podjednakoj brizi lokalne samouprave za sve građane svedoči Perica Ademović, od letos koordinator za romska pitanja u Opštini Medveđa:

"Nema da li je ovaj Rom, da li je Albanac to kod nas nema. Ovde je bitno samo kakav si čovek i to je. Dobar čovek ili loš."

Stvaranje zajednice jednakih mogućnosti i ravnopravnosti je pravo građana Medveđe i obaveza kojom se lokalna samouprava vodi.

"Nikada nismo delili probleme ni po jednom osnovu, ni nacionalnom ni bilo kom drugom, već su svi ti problemi bili zajednički. Posebno smo brinuli o inkluzivnim i ranjivim grupama tako da sa ponosom mogu da kažem da smo ovu nagradu svakako zaslužili", navodi Nebojša Arsić, predsednik Opštine Medveđa.

Uz plaketu i pehar dobili su i kompjuter sa kompletnom računarskom opremom. Pomoći će u kvalitetnijem i profesionalnijem pružanju usluga građanima koje se svakodnevno unapređuju. Terminal za plaćanje poreza već je aktiviran.

broj komentara 0 pošalji komentar