Toplana u Valjevu prelazi na gas

Valjevska toplana od kraja 2018. godine, umesto mazuta, kao primarni energent koristi gas. Prelaskom na novo gorivo postignuti su pozitivni ekonomski efekti i smanjenja je emisija štetnih gasova.

Korišćenjem komprimovanog prirodnog gasa, valjevska toplana rešila je prekomernu emisiju azotnih oksida iz njenog dimnjaka, što je bio veliki problem pri radu na mazut. Promena energenta donela je znatno veću iskorišćenost sistema i značajne finansijske uštede.

 

"Pozitivni efekti koji su dobijeni prelaskom na gas ogledaju se u tome što su emisije zagađujućih materija u atmosferu sada ispod zakonom dozvoljenih graničnih vrednosti emisija", kaže Zoran Stepanović, direktor JKP "Toplana" Valjevo. "Za četiri meseca rada na gas u prethodnoj grejnoj sezoni ušteda je iznosila oko 20 miliona dinara. Očekujemo da ćemo u ovoj godini sa ovim cenama postići neku uštedu u iznosu oko 40 miliona dinara u odnosu na rad sa mazutom." 

Grejnu sezonu u valjevskoj Toplani počeli su još 6. oktobra, dogrevanjem stanova. Zbog visokih temperatura nije se grejalo od 15. do 28. oktobra. Pojedini potrošači imaju primedbe na dogrevanje stanova pred početak pune sezone:

"Samo malo podmlačili i to posle 10, 11 sati isključe."

"Nije dogrevano uveče recimo od tri, četiri, pet sati do osam devet sati. Inače, kad se greje grejanje je dobro i situacija je zadovoljavjuća."

U valjevskoj Toplani ističu da nisu imali veći broj žalbi. Zahvaljujući prelasku na gas, nakon dužeg perioda sa olakšanjem gledaju na početak sezone i ne očekuju probleme u radu.

Pozitivnim rezultatima poslovanja, dodaju i priključenje novih deset hiljada kvadrata na toplovodnu mrežu.

broj komentara 0 pošalji komentar