Paraćin: Uređenje korita reke Crnice

Korito reke Crnice, koja protiče kroz centar Paraćina, se uređuje, i to pre svega zbog zaštite od poplava. Novi izgled dobiće i šetalište uz reku.

Najzahtevniji radovi u koritu Crnice su na samom dnu reke, pa radnici koriste sušni period i nizak vodostaj za izgradnju takozvane kinete. Rade se zidovi u koritu i oblažu kamenom u betonu. Na radove sa odobravanjem gledaju i Paraćinci koji pomno prate sve ono što se čini kako bi se izbegle eventualne poplave.

"To što je bilo, bilo je, sad se nadamo da neće da bude, ograđeno je, brane ima tako da ne vidim neku opasnost."

"I sigurnije i čistije i za grad i za narod."

"Sve što se uradi, dobro je", kažu neki od anketiranih sugrađana.

Na Crnici su sanirane sve kritične tačke. Projekat zaštite Paraćina od velikih voda predvideo je i rušenje starih, podizanje novih mostova, ali i izgradnju bedema, novih staza oko reke kao i potpunu rekonstrukciju šetališta.

"Sa leve i desne strane obale reke Crnice mi ćemo imati produženo šetalište, pre svega ćemo produžiti šetalište kroz sam grad sa leve i desne strane obale i to od mosta u srednjoj školi do železničkog mosta, ali takođe se planira proširenje šetališta i ka mesnoj zajednici Glavica, tako da ćemo i sa te strane imati jedan put koji će u dogledno vreme biti potpuno primeren za šetnju", kaže Miloš Tomić, rukovodilac projekta.

Projekat zaštite Paraćina od poplava finansira se iz fondova Evropske unije. Koštaće oko 4 miliona evra, a trebalo bi da se u potpunosti završi do kraja ove godine.

broj komentara 0 pošalji komentar