Jolića vodenica na Kolubari još uvek melje

Na lajkovačkom području sačuvano je nekoliko starih vodenica koje i dalje melju žito. Jedna od njih je Jolića vodenica na Kolubari, pored koje se održavaju "Dani vodenica na Kolubari i Toplici".

Od dvadesetsedam vodenica koliko je na Kolubari postojalo, Jolića vodenica jedna je, od dve poslednje, u kojoj se još uvek melje žito, i to na sedam kamenova.

"Melje se od žitarica: pšenica, belo brašno kukuruzno, heljda i ostale žitarice", kaže vodeničar Veroljub Pajić i objašnjava da je trenutno u vodenici sedam kamenova, a sada rade tri, pošto je mala voda.

Vodenica je jedno vreme bila zatvorena i sklona padu. Trideset vlasnika nije moglo da se usaglasi oko upravljanja vodenicom sve dok se te dužnosti nije prihvatio Milovan Bajić, stolar.

"Redovnici, nikad ne može, to vi znate, i u kući da čovek složi sve, ja sam uspeo da se složim sa njima i podržali su me u tome ali da nije bilo opštine, ne bi ja mogao sa njima ništa da uradim sa redovnicima", kaže Milovan Bajić.

Po gabaritu, Jolića vodenica se svrstava u najveće građevine te namene. Krov je četvorovodan, pokriven biber crepom. Vodenica ima dva ulaza.

Napravljena je pre 300 godina, a na sadašnjem mestu je od 1985. godine.

"Naravno da su činila vremena svoje. Moralo se to pomeritri i u vremenima ustanka kada je vodenica paljena. Često je Kolubara plovila, ali u principu nekih stotinak do dvesta metara vodenica se nalazila ovde. Ovo su bili Rubibreški i selo - lajkovački atari. Njeni osnivači su Mitar Jolić iz sela Lajkovca i Velisav Čenčarević iz Rubibreze. Najpre je imala četiri kamena a onda su dodati novi i bila je jedna od najvećih sa sedam kamenova", navodi Milutin Ranković, direktor TO Lajkovac.

Opština Lajkovac sada pridaje posebnu važnost svojim vodenicama. Ova je i pod zaštitom države. Turistička organizacija priređuje "Dane vodenica na Kolubari i Toplici" sa namerom da se ove značajne građevine očuvaju.

broj komentara 0 pošalji komentar