Nacionalni savet Albanaca u Bujanovcu

U Bujanovcu je formiran Nacionalni savet Albanaca. Verifikovani su mandati članovima Saveta, a za predsednika je izabran Ragmi Mustafa iz Partije za demokratsko delovanje.

U Bujanovcu je formiran Nacionalni savet Albanaca. Verifikovani su mandati članovima Saveta, a za predsednika je izabran Ragmi Mustafa iz Partije za demokratsko delovanje.

Predstavnici pet partija su članovi Nacionalnog saveta Albanaca. Najviše članova - šest - ima Partija za demokratsko delovanje koja je sklopila sporazum sa Demokratskom partijom Albanaca, tako da zajedno imaju osam od petnaest članova.

"Ono što je važno, Nacionalni savet je već počeo da radi. Mi smo uputili pismo vladama Albanije i Kosova u kome tražimo zajedničku sednicu i da se organizuje fondacija za Preševsku dolinu", kaže Ragmi Mustafa, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca.

Nadležnosti Nacionalnog saveta su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma.

"Obrazovanje nije samo udžbenici, ali je krajnje vreme da udžbenici budu rešeni, to je zakonom predviđeno. Država bi trebalo da osigura svakom detetu udžbenik na matičnom jeziku, tako i na albanskom jeziku", navodi Ragmi Mustafa.

Partija za demokratsko delovanje ima šest članova Saveta, Alternativa za promene četiri, Demokratska partija Albanaca i Demokratska partija po dva, a Pokret za reforme jednog.

 

broj komentara 0 pošalji komentar