Niški sudovi najuspešniji u rešavanju sporova medijacijom

Sa više od šezdeset predmeta rešenih postupkom medijacije, niški sudovi - Viši i Osnovni - najuspešniji su u Srbiji.

Medijacijom, "mirnim putem" rešeni su uglavnom parnični postupci. Mirnim putem može da se rešava sudski spor bez obzira na to u kojoj se fazi nalazi, a sudija je dužan da strankama to predloži. Takođe medijaciju mogu da traže i stranke.

Nedavno su to uradile stranke koje su bile u sporu 13 godina i želele su da pokušaju da se praktično pomire.

U Višem sudu u Nišu kažu da bi se medijacija češće primenjivala kada bi medijatori bili plaćeni za svoj rad - što do sada nisu bili. Takođe bilo bi dobro da se smanje neke takse za ovaj postupak. Medijator u postupku koji je rešen posle 13 godina bila je Suzana Stamenković, sudija Višeg suda:

"To je bio jedan veoma interesantan postupak u kome su strane uspele da se dogovore da iz jednog spora izađu posle toliko godina sa rešenjem i da jedni drugima pruže ruku", ističe Suzana Stamenković. "Upravo je tu i prednost medijacije kod takve vrste sporova iz porodičnih i bračnih odnosa gde ljudi izlaze kao prijatelji, a ne kao zavađene strane u postupku."

Zoran Krstić, predsednik Višeg suda u Nišu, smatra da što pre treba izmeniti zakon o posredovanju, tj. o načinu rešavanja sporova na taj način:

"To bi motivisalo medijatore, sudije; naravno, treba voditi računa i o interesima stranaka i advokata pa bilo oslobadđanjem od plaćanja troškova, umanjenjem taksi."

Narednih dana medijacijom će se rešavati i radni sporovi, naime radnici javnog preduzeća "Gorica" u Nišu koji su tužili svoju firmu ima oko 200 sporova, probaće da naplate svoja potraživanja u postupku medijacije.

broj komentara 0 pošalji komentar