Vladimirovac: Novi protivpožarni sistem u Domu za stare

U Nacionalnom domu za stara lica u Vladimirovcu poštuju sve zakonom propisane mere protivpožarne zaštite, a povremeno zaposleni imaju teoretsku i praktičnu obuku i proveru znanja. U protivpožarni sistem uloženo je 45 hiljada evra.

Pre dve godine, u neprijavljenom Domu za stara lica u Pančevu prilikom požara, nastradala su tri korisnika.,Da bi se izbegli ovakvi slučajevi u Nacionalnom domu u Vladimirovcu vode računa o svim preventivnim merama kako bi moglo da se reaguje na vreme prilikom nepredviđenih situacija. Objekat poseduje rezervoar za vodu kapaciteta od 132.000 litara, a instaliran je i hidrocilni sistem sa sopstvenim električnim napajanjem.

"Kompletan hidro sistem uključuje i elektronski dojavni sistem koji prepoznaje i sve izvore toplote i prekomerno zagrevanje, a poseduje sve što je neophodno za efikasnu protivpožarnu zaštitu. On arhivira i sve pojave dima u poslednjih 10 godina", kaže Stojmir Matović, upravnik Nacionalnog doma Vladimirovac.

Da bi ovakav objekat u kojem su smešteni stari i slabo pokretni ljudi bio potpuno bezbedan, neophodno je periodično kontrolistai gasne instalacije i spojeve na kojima može dođi do curenja gasa.

Zakon predviđa periodičnu kontrolu elektro-instalacija,jer veoma čest slučaj je da one prouzrokuju požar. Neophodno je i kontrolisati otpor uzemljenja i gromobranskih instalacija.

Protvpožarna vežba u Nacionalnom domu je uspešno sprovedena,a po Zakonu o protivpožarnoj zaštiti svaki poslodavac je dužan da na tri godine proverava znanje zaposlenih i uređaje za gašenje požara atestira na svakih šest meseci.

broj komentara 0 pošalji komentar