Nova istraživanja i kopovi u drugom stoleću rudarenja u Boru

Istorija savremenog rudarenja u Boru duga je 115 godina. Pre otvaranja rudnika, istražne radove vodio je češki inženjera Franjo Šistek, a prvi vlasnik rudnika od 1903. godine bio je Đorđe Vajfert.

U Rudarsko-topioničarskom basenu Bor od 1903. godine proizvedeno je 180 tona zlata i pet miliona tona bakra.

Istražni rudarski radovi, kojima je rukovodio Franjo Šistek, počeli su 1897. godine. Radovi su se odužili i trajali su pet godina, pa je borski rudnik okriven tek 1902. godine.

"Legenda kaže da je rudnik otkrio jedan mladić, od petnaest, šesnaest godina", navodi Suzana Mijić, muzejska savetnica u Boru, "on je, kada je Šistek skupio svoj alat, ostao da radi još nekoliko sati i da je otkrio bogatu rudu kovelina."

Od 1903. godine, kada je Đorđe Vajfert dobio koncesiju, počeo je razvoj Bora. Svaka godina i decenija donose novine.

Vreme bratstva i jedinstva iznedrilo je udarnike. Međed Useinović, kvalifikovani bušač, kažu u RTB-u, prvi je rudar koji je istovremeno radio sa dve bušilice. Njegov metod rada kasnije je usvojio Alija Sirotanović.

"Međeda Useinovića je svojevremeno Josip Broz nagradio ordenom Prvog reda i novčanom nagradom", ističe Gorica Tončev Vasilić, portparol RTB-a. "On je jedanaest puta bio udarnik a dobio je na poklon od Josipa Broza u to doba radio-aparat marke Filips kakav niko u Boru u to vreme nije imao."

A u Muzeju rudarstva i metalurgije eksponati, kameni batovi koji su se koristili pre oko sedam hiljada godina za razbijanje rude.

"Krajem 5. milenijuma stare ere pojavljuju se i prve bakarne alatke kao i keramičke posude i predmeti sa tragovima gorenja i ostacima šljake na njima", objašnjava Marija Jovičić, kustos arheolog u Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru. "To je već ukazivalo na primarnu metalurgiju."

Stranice istorije rudarstva i metalurgije RTB-a nastavljaju se novim istraživanjima i, kako je najavljeno, novim rudarskim kopovima. 

broj komentara 0 pošalji komentar