Mapiranje ekosistema na Tari

Na Tari je u toku Trening za mapiranje, procenu i vrednovanje usluga ekosistema, koji se realizuje u sklopu projekta „Eko karst". Projekat obuhvata 7 zaštićenih područja u 7 različitih zemalja koja imaju donekle slične karakteristike, probleme i izazove.

Ideja je da se izradom metodologije mapiranja i procene stanja biološke raznovrsnosti kraških ekosistema, zajedno za lokalnim stanovništvom dođe do liste mogućih usluga ekosistema.

Kako pronaći ravnotežu između očuvanja i zaštite prirode i njenog održivog  korišćenja glavni je izazov za predstavnike Nacionalnih parkova iz Austrije, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, okupljenih oko projekta „Eko karst".

"Imamo primer iz Makedonije, gde malim farmerima koji proizvode organsku hranu, kompanije nude pomoć, odnosno usluge plasiranja na tržište i povezuje ih sa kupcima u urbanim sredinama," objašnjava Andrea Peifer iz Globalnog fond za prirodu iz Nemačka.

Prvi korak na tom putu je mapiranje, procena i vrednovanje usluga  ekosistema.

Bela Kuslits, koji radi u Centru za ekološka istraživanja Mađarske akademije nauka najavljuje da će napraviti nekoliko raznobojnih mapa:

"Jedne će biti za sam ekosistem, jedne za ekonomske vrednosti tih odabranih ekosistema da bi se na kraju uspostavila odgovarajuća ravnoteža između korišćenja i održivog razvoja kraških područja."

"Na kraju, svako od zaštićenih područja će imati svoj akcioni plan na osnovu kojih će da djeluju i svi partneri na Eko karst projektu će kreirati zajedničku strategiju koja će biti konkretno usmerena na kraška zaštićena područja," kaže Nadira Berbić iz Bosne i Hercegovine.

Korist od projekta, po njegovom završetku u junu, imaće i upravljači Nacionalnih parkova i lokalno stanovništvo koje baš zato što je sa zaštićenog područja treba da dobije višu cenu svojih proizvoda.

Marija Josipović iz Nacionalnog parka Tara objašnjava:

"Nacionalni park Tara će dobiti kroz rezultate ovog projekta bolju podlogu za upravljanje područjem, bolje prepoznavanje nekih područja koja mogu da pruže više usluga u budućnosti, a koje su u skladu sa prirodom, takođe očekujemo i da će lokalno stanovništvo možda više da vrednuje, pošto ćemo ekonomski valorizovati ekosisteme u Nacionalnom parku."

Na Tari razmišljaju i da  nagrade meštane Nacionalnog parka čije preduzetničke ideje doprinose i zaštiti prirode, i razvoju područja.

broj komentara 0 pošalji komentar