Deponija zatvorena zbog izgradnje auto-puta

Nakon više od 30 godina organizovanog odlaganja smeća u ljiškoj opštini u selu Cvetanovcu, doneta je odluka da se ovo smetlište zatvori, zbog izgradnje auto-puta na Koridoru 11, koji prolazi pored deponije.

Problem ljiške deponije u selu Cvetanovcu, rešava viši interes, izgradnja auto-puta, u čijoj blizini nije dozvoljeno odlaganje smeća. Na zahtev nadležnih ministartava, lokalna samouprava je zatvorila deponiju.

"Viša sila i veći interes je uticao. Jer veći interes je prolaz auto-puta i za mesto i za državu nego jedna lokalna deponija ona ima površine jedan hektar koje je relativno lako sanirati", kaže Gradimir Filipović, dir. JKP"Komunalac".

Odluku o zatvaranju deponije Ljižani, a posebno meštani u njenoj blizini, dočekali su sa olakšanjem, jer su zbog ovog problema često negodovali.

"Napokon je to došlo sve na svoje mesto. Dugo se čekalo ali je ipak što kažu pobedilo ono što mora pobediti, a to je da skolnimo deponiju."

"Dobro je zbog auto-puta da i ova deponija se uklanja i sve se očišćava biće lepše ko što je nekad bilo nije bilo krša nema ništa".

Smeće iz ljiške opštine odvozi se sada do najbližih susednih deponija. Ljiškom komunalnom preduzeću neophodno je još kontejnera. U Cvetanovcu dežuraju i čuvari, a predviđene su i kazne za nedozvoljeno odlaganje smeća.

"Razni komentara ima. Jedni su za drugi su protiv. Ustvari svi su zato da se deponija ugasi, ali traže mogućnost, a gde ćemo mi da odložimo svoje smeće", kaže Dragan Radaković, čuvar na deponiji.

"Čekamo osamdeset hiljada evra da dobijemo jedno vozilo koje nosi deset kubika i dobijemo 100 kontejnera.Ti sto kontejnera ćemo da poređamo naruralnom delu koji je najviše donosio smeće na deponiju i znači na taj način da im omogućimo da svoje smeće odlože, a to će biti do decembra. Znači ova dva dva i po meseca mora da se strpimo mi i oni da bi došli u neki red i da bi ispoštovali to što se od nas očekuje", kaže Gradimir Filipović.

Priprema se i projekat sanacije zatvorene deponije u Cvetanovcu. Dugoročno rešenje, za Ljig i još deset opština i gradova u ovom delu Srbije, je zajednički projekat izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kaleniću, koji je u pripremi.

rts.valjevo@rts.rs
+381 14 236 255broj komentara 0 pošalji komentar