REM: Obustaviti emitovanje spota liste "Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd"

Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluku da RTS-u i svim drugim pružaocima medijskih usluga naloži da, u skladu sa Zakonom o oglašavanju, hitno obustavi emitovanje spota "Gradonačelnik" izborne liste "Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd".

REM u saopštenju navodi da oglasna poruka sadrži zapise likova kandidata drugih izbornih lista bez prethodno pribavljene njihove saglasnosti.

"U slučaju nepoštovanja odluke Saveta REM-a, Regulator će pokrenuti postupke izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima", navodi REM.

Odluka je doneta na 294. vanrednoj sednici, na osnovu jučerašnjeg zahteva JMU Radio-televizija Srbije za monitoringom predizbornog spota, piše u saopštenju.

Navedeno je da je u programu pružaoca medijskih usluga RTS 1, 17. februara 2018. godine, tokom emisije "Žikina šarenica" u predizbornom bloku uočena politička oglasna poruka "Gradonačelnik" u trajanju od 59 sekundi izborne liste "Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd".

U obrazloženju odluke između ostalog piše da se u navedenom spotu u tri kadra pojavljuje slika Dragana Đilasa i Aleksandra Šapića, nosilaca drugih izbornih lista na lokalnim izborima za grad Beograd.

"Objavljivanjem ovakve oglasne poruke u svom programu bez pribavljanja prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi, pružalac medijske usluge povređuje odredbu člana 15. stav 1. Zakona o oglašavanju, što je osnov za hitno obustavljanje emitovanja predizborne poruke, odnosno, u suprotnom, za pokretanje postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima", zaključuje se u saopštenju.