Pedeset godina časopisa "Kultura"

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka obeležio je 50 godina časopisa "Kultura", jednog od prvih interdisciplinarnih časopisa na svetu posvećenih istraživanju kulture.

160. broj ''Kulture'', časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, naslovljen je Kultura i demokratija prema najznačajnijem delu osnivača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i prvog urednika Stevana Majstrovića.

U časopisu ''Kultura'' tokom pola veka tekstove su objavljivali istaknuti intelektualci u različitim oblastima.

Uloga časopisa, koji je opstao i kada je periodika marginalizovana, ostala je da podstiče tumačenje savremenog kulturnog fenomena shvatajući ga kao vrednosnu kategoriju, sa akcentom na moralnoj svesti, humanističkim i ideološkim problemima, kako je zabeležio Trivo Inđić, jedan od osnivača.

Uz sajt i aplikaciju za mobilne telefone, povodom jubileja je priređena izložba i snimljen dokumentarni film, a ministar kulture Vladan Vukosavljević u uvodnom obraćanju je istakao da je '' pola veka časopisa "Kultura" lep kontinuitet u razdoblju mnogih diskontinuiteta''.

broj komentara 0 pošalji komentar