Predstavljeno prvo kolo sabranih dela Radomira Konstatinovića

Fondacija "Stanislav Vinaver" predstavila je prvo kolo sabranih dela našeg velikog pisca i mislioca Radomira Konstantinovića. Obiman opus biće štampan u više od trideset tomova i uz objavljena, sadržaće i neobjavljena dela.

Bio je naš Montenj, jedan od najboljih esejista, čovek bogatog dara, pesnik, romanopisac, filozof, angažovani intelektualac.

Njegove reči delovale su jednako snažno sa stranica knjiga i s Trećeg programa Radio Beograda. Bio je uzdizan i osporavan. Jedna knjiga prva je, mnogima nažalost jedina, asocijacija na ime Radomira Konstantinovića.

Kultna "Filosofija palanke" u kojoj analizira malograđanštinu i kruti tradicionalizam. Ali nije bio pisac jedne knjige, Naprotiv, napisao je stranice i stranice nedostižne lepote i mudrosit. Za 31 tom sabranih dela.

"Osnovni princip od koga sam krenuo, priređujući ova dela, je da srpskoj kulturi danas darujem ono što je apsolutno nepoznato u njegovom delu, ono što je on uradio za književnu nauku, književnu istoriju i mnogo toga što je njegova romaneskna stvaralačka produkcija", objašnjava priređivač Gojko Tešić.

Neke knjige pokazuju kako treba na moderan način tumačiti srpsku književnu tradiciju, sadrže intelektualnu antologiju naših pesnika prethodna tri veka, a sasvim poseban je dvopev oca i sina racionalnog i iracionalnog, reda i nereda, Dekartova smrt.

Pored književnog opusa biće predstavljena sva kritička recepcija, svedočanstvo o jednom vremenu. A, same knjige su svedočanstvo da je Radomir Konstantinović veliko ime evropske književnosti.

broj komentara 0 pošalji komentar