Doajeni Fakulteta primenjenih umetnosti u Galeriji RTS-a

U Galeriji RTS-a večeras se otvara izložba povodom 70 godina Fakulteta primenjenih umetnosti. Izložba Doajeni FPU predstavlja gotovo 100 radova stvaralačkih ličnosti i pedagoga, koji su odnegovali generacije upravo onih autora, čije kreativne ideje i proizvode danas pratimo, vrednujemo i koji neminovno utiču na funkcionalni, estetski ali i duhovni karakter okruženja i naš senzibilitet za umetničko.

Prisutnima će na otvaranju pozdravnu reč uputiti profesor emeritus Čedomir Vasić, član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS, Daniela Fulgosi, dekan FPU, kustos Ljubica Jelisavac Katić, autor izložbe i profesor FPU Dušan Vuksan.

Akademija primenjenih umetnosti u Beogradu, danas Fakultet primenjenih umetnosti, počela je sa radom tačno pre sedamdeset godina, u jesen 1948. godine. Sledeći ideje, pre svega, Bauhausa, imala je osam odseka, a struktura škole jasno je bila ispoljena već na prvoj izložbi Akademije 1951. godine, od kada beležimo njenu kontinuiranu i brižljivo vođenu izložbenu aktivnost.

Termin doajeni, u nazivu izložbe, odnosi se, pre svega, na nastavnički i saradnički kadar škole. Ovde je šire upotrebljen od očekivanog, jer u godini jubileja vredi pomenuti sve one ličnosti koje su u kraćem ili dužem vremenskom periodu, posebno doprinele školi.

U panorami imena, pored pomenutih, stoje i ostali bardovi jugoslovenske, odnosno srpske scene likovne i primenjene umetnosti 20. i početka ovog veka, od Aleksandra Tomaševića, Bogića Risimovića Risima, Dušana Jankovića, Dušana Ristića... preko Bogdana Kršića, Miloša Ćirića, Nebojše Mitrića, Nandora Glida, Ninele Pejović, Branislava Subotića, Anđelke Slijepčević, Zore Živadinović Davidović, Milana Pališaškog, Miluna Vidića, Miodraga Vujačića Mirskog, Milice Radovanović... do Aleksandra Dodiga, Ljubodraga Jankovića Jaleta, Lidije Mišić, Branislava Stajevića, Mirjane Isaković, Miodraga Živkovića, Božidara Džmerkovića, Milanke Berberović, Dušana Vuksana, Jovice Veljovića, Branimira Karanovića...

Izložba obuhvata pojedina dela koja najpre nose odraze secesije, predratnih i međuratnih tendencija, intimizma, ekspresionizma... odnosno refleksije uticaja Pariza, Beča, Krakova i drugih evropskih umetničkih centara, u kojima su se obrazovali neki od autora.

Imena pojednih autora ostaće trajno zabeležena kao osnivača tih predmeta i odseka, tako da su biografije ovih stvaralaca neodvojive od istorijata škole, dugog procesa koji je doveo do današnjih studijskih programa: Primenjena umetnost, Dizajn i Konzervacija i restauracija, odnosno do odseka: Dizajn enterijera i nameštaja, Primenjeno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Keramika, Scenografija, Scenski kostim, Kostim, Primenjena grafika, Grafički dizajn, Industrijski dizajn, Dizajn tekstila, Konzervacija i restauracija kao i mnogih opštih i užih predmeta, koji se odnose na teoriju i praksu umetnosti i dizajna.

Kustos izložbe je Ljubica Jelisavac. Izložba traje do 30. novembra.

broj komentara 0 pošalji komentar