Monografije o hrišćanskom nasleđu na KiM najtraženija izdanja SPC

Na 63. Sajmu knjiga Srpska pravoslavna crkva, i više izdavačkih fondacija njenih eparhija u zemlji i inostranstvu predstavljaju nova izdanja, posvećena drevnim svetinjama, pravoslavnoj misli, ali i životu i misiji crkve.

Na štandu izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve pažnju privlače sabrana dela različitih autora i monografija o hrišćanskom nasleđu u Metohiji i na Kosovu, prvenstveno manastirima koji su deo istorije i kulture sveta.

"Odbranila sam 2013. godine doktorsku disertaciju pod nazivom 'Zidno slikarstvo Bogorodičine crkve u Peći' odbranila sam a nakon toga ovih poslednjih pet godina sam se posvetila i pisanju monografije. Bogorodičina crkva je jedna od najvećih zadužbina-svetinja na Kosovu i Metohiji, zadužbina arhipiskopa srpskog Danila Drugog", kaže autorka monografije "Crkva Bogorodice Odigitrije" Anđela Gavrilović.

Duhovno bogatstvo predstavljaju i izdanja eparhija Srpske pravoslavne crkve, potom nekih manastira i Zadužbine Hilandara.

"Izdavačka ustanova eparhije Bačke 'Beseda' iz edicije svetootačke literature ovog puta je uglavnom posvećena Svetom Maksimu ispovedniku. To su dva toma odgovora 'Pisma Svetog Maksima ispovednika' i 'O raznim nedoumicama', to jest odgovori na razne nedoumice. Za decu imamo poeziju Jovana Jovanovića Zmaja, tri naslova 'Smilje', 'Hristov nauk' i 'Mojoj veri'", navodi Željko Latinović iz Bačke eparhije.

Na ovogodišnjem prazniku knjige raznovrsna je i ponuda edicija biblijskih priča i slikovnica.

broj komentara 0 pošalji komentar